Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Foutieve samentrekking

Een samentrekking is het samenvoegen van twee zinsdelen, woorden of delen van woorden. Dat betekent dat je een woord of woorden weglaat in een zin. Dat mag in de volgende gevallen:

Het weggelaten woord moet dezelfde betekenis hebben, bijvoorbeeld:

  • Peter gaf zijn moeder een bos bloemen en zijn zusje een boekenbon.

Fout is: Jenny gaf haar man de jam en haar zoontje een pak slaag. In dit geval heeft het werkwoord 'geven' verschillende betekenissen.

Het weggelaten woord moet dezelfde grammaticale functie hebben, bijvoorbeeld:

  • Ze heeft haar vriendin opgebeld en gefeliciteerd met haar verjaardag.

Fout is: Zij heeft haar vriendin opgebeld en gezegd dat ze niet komt.

'Haar vriendin' is in de eerste zin lijdend voorwerp en in de tweede zin een meewerkend voorwerp.

Het weggelaten woord moet op de juiste plaats ten opzichte van de persoonsvorm staan, bijvoorbeeld:

  • Wij willen u graag een rondleiding geven en hopen dat u komt.

Fout is: Graag willen wij u een rondleiding geven en hopen dat u komt.

De eerste zin begint met een ander zinsdeel dus 'wij' moet in de tweede zin genoemd worden voor de persoonsvorm.

Het samengetrokken zinsdeel moet in zinnen van gelijke rang staan (zie voorbeeld boven).

Fout is: Het verheugt mij dat ik u mag begroeten en hoop dat u het naar uw zin zult hebben.

Het is niet toegestaan het onderwerp uit de hoofdzin en de bijzin samen te trekken.

Goed is:

  • Het verheugt mij dat ik u mag begroeten en ik hoop dat u het naar uw zin zult hebben.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten