Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Het team

 • image description

  Bart Molenaar - directeur

  Studeerde Engelse Taalkunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte als docent in het MBO en HBO. Verruilde het onderwijs voor het ondernemerschap in 2006.

 • Tanja van Essen

  Tanja van Essen - supervisie inhoud en taalcoach Nederlands

  Studeerde Nederlands en Geschiedenis aan de Lerarenopleiding te Amsterdam. Heeft ruim 30 jaar ervaring als docent Zakelijk Schrijven en trainer Communicatieve Vaardigheden.

 • Sandra Mitrovic

  Sandra Mitrovic - ontwikkelaar en taalcoach Engels

  Studeerde Engelse taal en literatuur. Heeft ruim 25 jaar ervaring als trainer Engels in de zakelijke dienstverlening en het MBO. Ontwikkelaar Engels voor Braint.

 • Gerda Pluymert

  Gerda Pluymert - taalcoach Nederlands

  Ruime ervaring in de zakelijke dienstverlening als trainer Nederlands, Notuleren en NT2.

 • Robyn Collins

  Robyn Collins - taalcoach Engels

  Trainer Business English met 15 jaar ervaring in het trainen van vaardigheden die nodig zijn om succesvol te opereren in een internationale zakelijke omgeving.

 • Karien Schermer

  Karien Schermer - taalcoach Nederlands

  Educatief auteur en ervaren docent in het MBO en het volwassenenonderwijs.

Contact

Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum

T: 085 401 81 36
E: info@braint.nl

Kvk inschrijving: 92887589


BRAINT ACADEMY BV bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Braint Academy voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.


BRAINT ACADEMY BV is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat onze cursussen zijn vrijgesteld van btw.

Crkbo


"Braint" is een wettig gedeponeerd merk in de Benelux onder nummer: 1177933.

Braint Academy bezit het NRTO-keurmerk
NRTO