Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Inleiding zinsontleding

Zinsontleding is het verdelen van de zin in zinsdelen. Je benoemt van elk zinsdeel de functie: onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp etc. Met zinsontleding krijg je inzicht in de opbouw van een zin. Het helpt je om een zin goed te formuleren en de spellingsregels goed toe te passen. Zinsontleding noem je ook wel redekundig ontleden.

Voorbeeld zinsontleding

Hieronder vind je een zin die is verdeeld in zinsdelen. Bij elk deel is aangegeven wat voor functie het heeft.

Wat is zinsontleding?

- Mijn collega heeft haar een laptop gegeven.

 • Mijn collega onderwerp
 • heeft persoonsvorm
 • heeft gegeven werkwoordelijk gezegde
 • haar meewerkend voorwerp
 • een laptop lijdend voorwerp

Lijst zinsdelen

In de lijst hieronder zie je alle zinsdelen:

 1. onderwerp
 2. persoonsvorm
 3. gezegde
 4. lijdend voorwerp
 5. meewerkend voorwerp
 6. bijvoeglijke bepaling
 7. bijwoordelijke bepaling
 8. voorzetselvoorwerp

Waarom zinsontleding?

Je kunt een zin ontleden om te bepalen:

 • wat de persoonsvorm van een zin is en welk onderwerp daarbij hoort;
 • of een zin in het enkelvoud of meervoud staat;
 • of een zin in de tegenwoordige, verleden of voltooide tijd staat;
 • of een zin uit één of meerdere zinnen bestaat;
 • en nog veel meer

Op de volgende pagina's van dit hoofdstuk lees je meer over de belangrijkste onderwerpen van zinsontleding. Onder op elke pagina vind je de link naar de volgende pagina. In totaal zijn er 12 onderwerpen. Je gaat verder met de persoonsvorm. Hoe vind je de persoonsvorm?

Download het gratis E-book

download het gratis e-book
Twijfel je af en toe aan de spelling van een werkwoord? Dan is het prettig om terug te kunnen vallen op een heldere regel. Download het gratis E-book Werkwoordspelling.

Download

Download het E-book Werkwoordspelling

© 2024 BRAINT ACADEMY BV