Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Inleiding zinsontleding

Zinsontleding is belangrijk omdat het je helpt om een zin goed te formuleren. Hiermee krijg je inzicht in de opbouw van een zin. Als je zin goed is geformuleerd, dan is het voor je lezer makkelijker om te begrijpen wat je wilt zeggen. Daarnaast kan het je helpen om de juiste spelling van een werkwoord te bepalen.

Uitleg

Je kunt een zin ontleden om te bepalen:

  • of een zin in het enkelvoud of meervoud staat;
  • of een zin in de tegenwoordige, verleden of voltooide tijd staat;
  • wat de persoonsvorm van een zin is en welk onderwerp daarbij hoort;
  • of de persoonsvorm een hulpwerkwoord of een zelfstandig werkwoord is.

Zinsdelen

Als je langere zinnen schrijft of als je een vreemde taal leert, is het ook handig om te weten hoe je het lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp en bijwoordelijke bepaling kunt vinden. Daarnaast is het handig om te weten wat het verschil tussen een hoofdzin en een bijzin is. In deze Taalgids vind je uitleg over deze zinsdelen.