Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Als of dan

Wanneer gebruik je als?

Je gebruikt als in een vergelijking tussen twee gelijke zaken. Je doet dit met de woorden (net) zo en even.

  • Ik ben net zo groot als mijn broer.
  • Ze is even oud als mijn dochter.

Wanneer gebruik je dan?

Je gebruikt dan als je een vergelijking maakt tussen twee ongelijke zaken en na de woorden ander, andere en anders

  • Ik ben groter dan mijn broer.
  • Dit is een heel ander verhaal dan ik heb gehoord.
  • Anders dan haar collega is zij erg betrokken.