Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Als of dan

Wanneer gebruik je als of dan?

Als je een vergelijking maakt met de woorden (net) zo en even gebruik je als. Je schrijft dan als je een vergelijking maakt in de vergrotende trap en na de woorden ander, andere en anders.

Voorbeelden als

Hieronder vind je een paar zinnen waarin je als gebruikt.

  • Ik ben net zo groot als mijn broer.
  • Ze is even oud als mijn dochter.
  • Mijn nieuwe tafel is twee keer zo groot als de oude.

Voorbeelden dan

Hieronder vind je een paar zinnen waarin je dan gebruikt.

  • Ik ben groter dan mijn broer.
  • Dit is een heel ander verhaal dan ik heb gehoord.
  • Anders dan haar collega is zij erg betrokken.

Als of dan oefenen

Wil je als of dan oefenen? Dat kan online met deze cursus: