Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Inleiding woordsoorten

Een woordsoort is de naam van een type woord, bijvoorbeeld werkwoord of persoonlijk voornaamwoord. Woordbenoemen is het benoemen van de woordsoort van elk woord in een zin. Dit noem je ook wel taalkundig ontleden. De meeste woorden horen tot een vaste woordsoort, maar soms kunnen woorden veranderen van woordsoort. Denk bijvoorbeeld aan een werkwoord dat je als zelfstandig naamwoord in een zin gebruikt.

Voorbeeld woordsoorten

Hieronder vind je een zin die taalkundig is ontleed. Bij elk woord is de woordsoort aangegeven.

Wat zijn woordsoorten?

We lopen vanmiddag naar het strand.

 • we persoonlijk voornaamwoord
 • lopen werkwoord
 • vanmiddag bijwoord
 • naar voorzetsel
 • het lidwoord
 • strand zelfstandig naamwoord

Lijst woordsoorten

Hieronder vind je alle woordsoorten:

 1. werkwoorden
 2. zelfstandige naamwoorden
 3. bijvoeglijke naamwoorden
 4. voornaamwoorden
 5. bijwoorden
 6. lidwoorden
 7. telwoorden
 8. voegwoorden
 9. voorzetsels
 10. tussenwerpsels

Hetzelfde woord maar verschillende woordsoorten

Hieronder vind je een voorbeeld van het woord lopen dat van woordsoort verandert. In de eerste zin is het een werkwoord. In de tweede zin is het een zelfstandig naamwoord:

 • We lopen vanmiddag naar het strand.
 • Het lopen valt hem erg zwaar na zijn operatie.

Verder in dit hoofdstuk lees je op elke pagina over een woordsoort. Het begint met voegwoorden. Wat zijn voegwoorden?

Download het gratis E-book

download het gratis e-book
Twijfel je af en toe aan de spelling van een werkwoord? Dan is het prettig om terug te kunnen vallen op een heldere regel. Download het gratis E-book Werkwoordspelling.

Download

Download het E-book Werkwoordspelling

© 2024 BRAINT ACADEMY BV