Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Inleiding woordsoorten

Een woordsoort is de naam van een type woord, bijvoorbeeld werkwoord of persoonlijk voornaamwoord. Woordbenoemen is het benoemen van de woordsoort van elk woord in een zin. Dit noem je ook wel taalkundig ontleden. De meeste woorden horen tot een vaste woordsoort, maar soms kunnen woorden veranderen van woordsoort. Denk bijvoorbeeld aan een werkwoord dat je als zelfstandig naamwoord in een zin gebruikt.

Voorbeeld woordsoorten

Hieronder vind je een zin die taalkundig is ontleed. Bij elk woord is de woordsoort aangegeven.

- We lopen vanmiddag naar het strand.

 • we = persoonlijk voornaamwoord
 • lopen = werkwoord
 • vanmiddag = bijwoord
 • naar = voorzetsel
 • het = lidwoord
 • strand = zelfstandig naamwoord

Lijst woordsoorten

Hieronder vind je alle woordsoorten:

 1. werkwoorden
 2. zelfstandige naamwoorden
 3. bijvoeglijke naamwoorden
 4. voornaamwoorden
 5. bijwoorden
 6. lidwoorden
 7. telwoorden
 8. voegwoorden
 9. voorzetsels
 10. tussenwerpsels

Voorbeeld verschillende woordsoorten

Hieronder vind je een voorbeeld van het woord lopen dat van woordsoort verandert. In de eerste zin is het een werkwoord. In de tweede zin is het een zelfstandig naamwoord:

 • We lopen vanmiddag naar het strand.
 • Het lopen valt hem erg zwaar na zijn operatie.

Wil je meer informatie over het benoemen van woordsoorten? Kijk dan bij Taalkundig ontleden