Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Inleiding spelling

Welke spellingsregels zijn er?

Soms zie je door de bomen het bos niet meer met al die spellingsregels. Vanaf 1995 hebben we één officieel erkende spelling. Er zijn toen nogal wat regels gewijzigd. Ook in 2005 zijn er weer veranderingen doorgevoerd. In deze taalgids vind je onder andere een antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer schrijf ik wel of geen tussen n of s?
  • Schrijf ik deze woorden los, aan elkaar of verbind ik ze met een koppelteken?
  • Plaats ik een apostrof als ik een zelfstandig naamwoord in het meervoud zet?
  • Waar plaats ik een trema?
  • Wanneer schrijf ik de lidwoorden de en het?
  • Hoe zit het dan met de spelling van een bijvoeglijk naamwoord?
  • Wanneer spel ik verwijswoorden met of zonder n?
  • Hoe weet ik of ik één of twee klinkers moet schrijven?
  • Hoe zit dat met medeklinkers?