Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Tautologie

Een tautologie is een combinatie van woorden met dezelfde betekenis, bijvoorbeeld: Ik wilde komen maar er kwam echter iets tussen. In deze zin wordt de betekenis van maar herhaald door echter. Je kunt dus makkelijk een van de twee weglaten. Vaak zijn het twee zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden of werkwoorden. Er zijn ook tautologieën die ingeburgerd zijn. Het hangt dus af van de context of je ze als een stijlfout moet beschouwen of niet.

Wat is een tautologie?

Voorbeelden tautologie

Hieronder zie je een paar voorbeelden. De woorden met dezelfde betekenis zijn roze.

  • We hebben verschillende soorten thee zoals bijvoorbeeld muntthee, gemberthee en groene thee.
  • Voordat de trein vertrekt, controleert de machinist eerst of alle deuren gesloten zijn.

Ingeburgerde tautologie

Hieronder vind je een paar voorbeelden van tautologieën die ingeburgerd zijn. De woorden met dezelfde betekenis zijn roze.

  • Ze is altijd en eeuwig te laat.
  • Ik geef je deze boeken gratis en voor niets.

Op de volgend pagina zie je voorbeelden van een contaminatie. Wat is een contaminatie?

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV