Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl en leestekens

Tautologie

Wat is een tautologie?

Als je twee keer hetzelfde begrip gebruikt in een zin, noem je dat een tautologie. Vaak zijn dat twee zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden of werkwoorden. Er zijn ook tautologieën die ingeburgerd zijn. Het hangt dus af van de context of je ze als een stijlfout moet beschouwen of niet. Dat geldt ook voor een andere dubbelvorm, het pleonasme.

Voorbeelden

Hieronder zie je een paar voorbeelden. De woorden met dezelfde betekenis zijn roze.

  • We wilden gisteren komen, maar er kwam echter iets anders tussen.
  • We hebben verschillende soorten thee zoals bijvoorbeeld muntthee, gemberthee en groene thee.

Voorbeelden ingeburgerde tautologie

Hieronder vind je een paar voorbeelden van tautologieën die ingeburgerd zijn. De woorden met dezelfde betekenis zijn roze.

  • Ze is altijd en eeuwig te laat.
  • Ik geef je deze boeken gratis en voor niets.