Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Foutieve beknopte bijzin

Foutieve beknopte bijzin betekenis

Een beknopte bijzin is een bijzin zonder onderwerp, persoonsvorm en gezegde. Als je er een gewone bijzin van maakt, moet het onderwerp van deze bijzin hetzelfde zijn als het onderwerp van de hoofdzin. Als dit niet het geval is, krijg je een foutieve beknopte bijzin.

Wat is een foutieve beknopte bijzin?

We kennen drie soorten beknopte bijzinnen:

 1. onvoltooid deelwoord
 2. voltooid deelwoord
 3. te + infinitief (= hele werkwoord)

Voorbeelden beknopte bijzin

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen met een beknopte bijzin. Het onderwerp is roze.

 • Lopend naar de overkant werd hij bijna aangereden.
 • In roomboter gebraden smaakt het vlees hem erg goed.
 • Na koffie gedronken te hebben, vervolgden we onze busreis.

Hieronder vind je dezelfde zinnen met de volledige bijzin.

 • Terwijl hij naar de overkant liep, werd hij bijna aangereden.
 • Het vlees dat in roomboter is gebraden, smaakt hem erg goed.
 • Nadat we koffie hadden gedronken, vervolgden we onze busreis.

Voorbeelden foutieve beknopte bijzin

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen met een foutieve beknopte bijzin. Het onderwerp van de hoofdzin is roze (het onderwerp van de beknopte bijzin klopt dus niet met het onderwerp van de hoofdzin).

 • Lopend naar de overkant reed de auto hem bijna aan.
 • In roomboter gebraden eet hij het vlees met smaak op.
 • Na koffie gedronken te hebben, reed de bus verder.

Beruchte stijlfouten

Er zijn meer soorten stijlfouten. Je kunt bijvoorbeeld ook te veel woorden gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een pleonasme. Wat is een pleonasme?.

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV