Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Hun of hen

Wanneer gebruik je hun of hen?

Het is soms lastig te bepalen wanneer je hun of hen gebruikt. Hier vind je een paar regels die houvast bieden. Je gebruikt hun als er sprake is van:

  • een bezittelijk voornaamwoord
  • een meewerkend voorwerp

Voorbeelden zinnen met hun

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen waarin je hun gebruikt. In het tweede voorbeeld kun je 'aan' voor hun denken, maar het staat er niet.

  • Hun vragen zijn nog steeds niet beantwoord.
  • Ik heb hun gevraagd om deze keer wat vroeger te komen.

Je gebruikt hen als er sprake is van:

  • een lijdend voorwerp
  • een voorzetsel dat ervoor staat

Voorbeelden zinnen met hen

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen waarin je hen gebruikt. Als er ‘aan’ voor staat, schrijf je hen. Dat geldt ook voor andere voorzetsels zoals met hen, voor hen etc.

  • Mijn collega heeft hen gisteren ontmoet.
  • Ik heb aan hen gevraagd om deze keer wat vroeger te komen.

Stijlfouten herkennen en vermijden

Wil je oefenen met het herkennen en vermijden van stijlfouten? Met de cursus Zakelijk schrijven oefenen kun je hiermee zelfstandig aan de slag.