Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Dubbele ontkenning

In een zin met een dubbele ontkenning wordt, onbedoeld, twee keer een ontkenning gebruikt, waardoor de zin bevestigend wordt in plaats van ontkennend.

  • Ik koop nooit geen chocola.
  • Ik ontken dat ik daar niet geweest ben.

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Incongruentie
Foutieve inversie

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag