Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Inleiding grammatica

Wat is grammatica?

Grammatica is een set van taalregels die ervoor zorgen dat woorden en zinnen begrijpelijk zijn voor anderen. Kijk bijvoorbeeld naar deze zin: Mijn collega hebben haar een nieuwe laptop gegeven. Je weet waarschijnlijk wel dat de zin niet klopt en dat het geen hebben moet zijn maar heeft. Maar als je de regels van de grammatica kent, kun je ook zeggen waarom dat zo is. Namelijk, de persoonsvorm (hebben) kan geen meervoud zijn als het onderwerp (mijn collega) enkelvoud is.

4 goede redenen om Nederlandse grammatica leren

De regels van de Nederlandse grammatica leer je op school, onder andere met taalkundig ontleden en redekundig ontleden. Wat heb je er eigenlijk aan? Hieronder vind je 4 goede argumenten om er mee aan de slag te gaan.

1. Je leert hoe je een woord op de juiste plek in de zin kunt zetten.

  • Hun hebben al boodschappen gedaan

Hun is nooit onderwerp van de zin. In plaats van hun gebruik je hier zij.

2. Je leert wat een woord betekent binnen de context van een zin.

  • Mijn collega belt haar teamleider.

Omdat mijn collega het onderwerp van de zin is, weet je dat zij degene is die belt. Het is dus niet de teamleider die belt.

3. Je leert hoe je de juiste vorm van een werkwoord moet gebruiken in een zin.

  • Mijn broer gedraagt zich vreemd.

Je weet dat gedragen een werkwoord is en dat je in de tegenwoordige tijd enkelvoud stam + t schrijft: gedraag + t = gedraagt.

4. Je leert veel makkelijker een vreemde taal als je de Nederlandse taalregels beheerst.

  • Today I go to Amsterdam.

De woordvolgorde van het Engels lijkt veel op die van het Nederlands maar is soms net even anders. In het Nederlands zeg je: Vandaag ga ik naar Amsterdam. Als in het Nederlands een zin met een tijdsbepaling (vandaag) begint, draai je persoonsvorm (ga) en onderwerp (ik) om. In het Engels is dit niet zo.

Zinsontleding kun je op 2 manieren doen: taalkundig ontleden en redekundig ontleden.