Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Inleiding grammatica

Grammatica is een systeem van taalregels die je gebruikt om een goede zin te maken en om een zin te begrijpen. De regels van de grammatica helpen je de juiste vorm van een werkwoord te kiezen. Ook gebruik je deze regels om de juiste woorden te kiezen, zodat een zin betekenis krijgt.

Waarom is grammatica zo handig?

Wat is grammatica?
  1. Je leert welke woorden bij elkaar horen en op welke plek ze in een zin kunnen staan.
  2. Je leert hoe je de juiste vorm van een werkwoord moet gebruiken in een zin.
  3. Je leert veel makkelijker een vreemde taal als je de Nederlandse taalregels beheerst.

Een zin begrijpen

Door de plaats van een woord in de zin weet je wat een woord betekent. Neem bijvoorbeeld de volgende zin:

  • Mijn collega belt haar teamleider.

In het Nederlands komt het onderwerp eerst, gevolgd door de persoonsvorm. Daardoor weet je dat mijn collega degene is die belt. Het is dus niet de teamleider die belt.

Werkwoordspelling

Je leert de basis voor de werkwoordspelling. In de zin hieronder weet je dat gedragen een werkwoord is en dat je in de tegenwoordige tijd enkelvoud stam + t schrijft: gedraag + t = gedraagt

  • Mijn broer gedraagt zich vreemd.

Vreemde talen

Je leert veel makkelijker een vreemde taal als je de Nederlandse taalregels beheerst. Een mooi voorbeeld is de woordvolgorde in het Engels. Deze lijkt veel op die van het Nederlands maar is soms net even anders. In het Nederlands zeg je:

  • Vandaag ga ik naar Amsterdam.

Als in het Nederlands een zin met een tijdsbepaling (vandaag) begint, draai je persoonsvorm (ga) en onderwerp (ik) om. In het Engels is dit niet zo.

  • Today I go to Amsterdam.

Zinsontleding kun je op 2 manieren doen: taalkundig en redekundig ontleden. Wat is taalkundig ontleden?

Vind je het schrijven van zakelijke teksten lastig?   Kijk bij onze cursussen. Naar het overzicht

© 2024 BRAINT ACADEMY B.V.