Braint Taalgids menu

Inleiding stijlfouten

Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak zijn we ons niet bewust van deze fouten, ook omdat een aantal stijlfouten ‘ingeburgerd’ is in onze spreektaal. Vaak gaat het om uitdrukkingen die door elkaar worden gebruikt, woorden die op elkaar lijken, maar die een verschillende betekenis hebben, twee keer hetzelfde zeggen in een zin, een verkeerde woordkeuze en zinnen die ontsporen.

Wij helpen je graag dit soort stijlfouten te herkennen en te vermijden. In onze Taalgids vind je informatie over deze stijlfouten:

 1. pleonasme
 2. tautologie
 3. contaminatie
 4. incongruentie
 5. foutieve beknopte bijzin
 6. foutieve inversie
 7. foutieve samentrekking
 8. verhaspeling
 9. hiaat
 10. dubbele ontkenning
 11. als of dan
 12. hun of hen