Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Contact

Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum

T: 085 401 81 36
info@braint.nl

Over Braint Academy

Wij zijn Bart Molenaar en Tanja van Essen, partners in leven en werk. Ooit kwamen we elkaar tegen bij het Centrum Vakopleiding voor Volwassenen en het klikte meteen. Daarnaast bleken we ook nog eens dezelfde visie op werken en leren te hebben. In opdracht van Arbeidsvoorziening Nederland hebben we ons eerste digitale lesmateriaal ontworpen: Praktitaal (toen nog op dvd!). De cursist kon hier zelfstandig spelling en grammatica oefenen. Dit paste perfect in de methode die het CVV hanteerde: zelfstandig werken binnen je eigen maatwerktraject. En zo zijn we begonnen.

Van 3-hoog achter naar bedrijf

Wat op dvd kan, kan ook online, vonden wij. In die tijd was dat een nogal gewaagde gedachte, en veel vrienden en collega’s verklaarden ons voor gek. Naast ons werk in het beroepsonderwijs begonnen we met het ontwikkelen van online oefenmateriaal. Bart, die naast zijn studie Engels ook informatica studeerde, nam de ontwikkeling van de software voor zijn rekening en Tanja, met haar ruime ervaring als docent én ontwikkelaar lesmateriaal Nederlands, ging aan de slag met de inhoudelijke kant. Er volgde een jarenlange, intensieve samenwerking, waarin het ook wel eens botste, maar die vooral veel opleverde. We werden een bedrijf: Learn Online, later Braint.

Van zelfstudie naar online taaltraining met intensieve coaching

Waar we ons in het begin richtten op online zelfstudietrajecten, ontwikkelden we in de loop van de tijd online cursussen met intensieve coaching. De rol van de personal coach, die de deelnemer tijdens het hele traject online monitort via een eigen, beveiligde leeromgeving, werd steeds belangrijker. Ook onze doelgroep werd breder. Naast bibliotheken en onderwijsinstellingen wist ook het bedrijfsleven ons steeds vaker te vinden. Onze producten bleken prima te passen in het concept ‘een leven lang leren’: het repareren en actueel houden van kennis en competenties. En naast de online coaching op de werkplek werd ook steeds meer gevraagd om persoonlijke coaching en workshops.

En hier staan we vandaag

Waar een collegiale ontmoeting al niet toe kan leiden. Van het online oefenen met een dvd’tje naar een professioneel en deskundig taalbureau met een eigen online leeromgeving, met een breed scala aan cursussen en workshops en met prachtige klanten. Met nog steeds een vooruitstrevende visie op leren. En met nog steeds een goed huwelijk.

Wij zijn Braint Academy

Contact

Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum

T: 085 401 81 36
E: info@braint.nl

Kvk inschrijving: 37074615


Braint Academy bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Braint Academy voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.


Braint Academy is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat onze cursussen zijn vrijgesteld van btw.

Crkbo


"Braint" is een wettig gedeponeerd merk in de Benelux onder nummer: 1177933.

Braint Academy bezit het NRTO-keurmerk
NRTO