Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Persoonsvorm

Wat is een persoonsvorm?

De persoonsvorm in de zin is het werkwoord waaraan je kunt zien in welke tijd de zin staat. Ook zie je aan de persoonsvorm of een zin in het enkelvoud of in het meervoud staat. Dit werkwoord is onlosmakelijk verbonden met het onderwerp van de zin.

Persoonsvorm vinden

Er zijn drie manieren die je kunt gebruiken om de persoonsvorm te vinden.

 1. Maak de zin vragend. Als je de zin vragend maakt, is de persoonsvorm het werkwoord dat op de eerste plaats komt.
  • Pieter eet een appel.
  • Eet Pieter een appel?
 2. Zet de zin in een andere tijd. Als je de zin in een andere tijd zet, verandert de persoonsvorm.
  • Pieter eet een appel.
  • Pieter at een appel.
 3. Zet de zin in het meervoud als deze in het enkelvoud staat en andersom. Als het onderwerp in het enkelvoud staat, staat de persoonsvorm dat ook. Als het onderwerp in het meervoud staat, staat de persoonsvorm dat ook.
  • Pieter eet een appel.
  • Marieke en Pieter eten een appel.

Persoonsvorm oefenen

Wil je het herkennen van de persoonsvorm oefenen? De oefencursus Ontleden bestaat uit 2400 oefenzinnen. Je krijgt er een gratis E-book bij waarin de regels nog eens op een rijtje worden gezet.