Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Inleiding voornaamwoorden

Een voornaamwoord is een persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord etc. Het zijn woorden die zelf geen betekenis hebben, maar die verwijzen naar woorden die wel betekenis hebben. Ze maken de schriftelijke communicatie efficiënter: je hoeft niet steeds de persoon of zaak te noemen. Voornaamwoorden worden ook wel verwijswoorden genoemd.

Lijst met 7 voornaamwoorden

Er zijn 7 voornaamwoorden die we vaak gebruiken. In dit hoofdstuk vind je informatie over deze voornaamwoorden:

  1. Persoonlijke voornaamwoorden
  2. Bezittelijke voornaamwoorden
  3. Aanwijzende voornaamwoorden
  4. Betrekkelijke voornaamwoorden
  5. Vragende voornaamwoorden
  6. Onbepaalde voornaamwoorden
  7. Wederkerende voornaamwoorden

Voorbeeld voornaamwoorden

Kijk naar de zin hieronder. In deze zin herhaal je delen van de zin, dus zonder dat je voornaamwoorden gebruikt.

  • Jaap gaat naar het huis van de opa van Jaap. Jaap is erg gehecht aan het huis van de opa van Jaap. Het huis van de opa van Jaap is erg oud.
Met voornaamwoorden verwijs je naar iemand of iets. Kijk nu naar dezelfde zin met voornaamwoorden:


  • Jaap gaat naar het huis van zijn opa. Hij is erg gehecht aan dit huis dat erg oud is.
Voornaamwoorden maken dus dat je tekst veel lekkerder leest.