Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Braint Taalgids

Welkom bij de Braint Taalgids. Twijfel je af en toe aan de Nederlandse spelling van een woord of aan de formulering van een goede zin? Je vindt in de taalgids van Braint gratis uitleg over de volgende onderwerpen:

  1. Spelling
  2. Grammatica
  3. Zinsontleding
  4. Voornaamwoorden
  5. Werkwoordspelling
  6. Stijlfouten
  7. Leestekens
  8. Zakelijk schrijven

Als je iets wilt opzoeken, klik je op een menu en vervolgens op het onderwerp van je keuze. We volgen de taalregels zoals beschreven in het Groene Boekje. De Braint Taalgids is geschreven door Tanja van Essen.

Oefenen

Wil je oefenen? De zelfstudiecursus Spelling en Grammatica bestaat uit 5800 oefenzinnen spelling, grammatica, leestekens en stijl. Je krijgt er een gratis E-book bij waarin de regels nog eens op een rijtje worden gezet.