Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Meewerkend voorwerp

Het meewerkend voorwerp is het deel van de zin dat meewerkt aan een handeling. Vaak is het een persoon, maar het kan ook een ding zijn. Bij zinsontleding zoek je eerst het onderwerp en het gezegde. Soms staat er ook een lijdend voorwerp in de zin. Als dat zo is, kijk je of er ook een meewerkend voorwerp is. Je vindt het dus niet in elke zin.

Hoe vind je het meewerkend voorwerp?

Je vindt het meewerkend voorwerp als je er aan of voor voor kunt denken. Als aan of voor er al staat, kun je deze vaak weglaten.

Voorbeelden meewerkend voorwerp

Hieronder vind je een paar voorbeelden. Je ziet eerst een zin waar je aan of voor voor het meewerkend voorwerp kunt denken. Daaronder staat een zin waar aan of voor er al voor staat. Het meewerkend voorwerp is roze.

  • Ik gaf hem een cadeau.
  • Ik gaf een cadeau aan hem.

  • Die film kan mij niet lang genoeg duren.
  • Die film kan voor mij niet lang genoeg duren.

In de zin hieronder kun je aan niet weglaten. Daarom is aan hem hier geen meewerkend voorwerp.

  • Zij denkt heel vaak aan hem.
  • Zij denkt heel vaak hem.

meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp

Om een meewerkend voorwerp te herkennen, wil je ook weten wat het lijdend voorwerp in de zin is. Hoe vind je het lijdend voorwerp?