Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Contaminatie

Een contaminatie is een vermenging van twee uitdrukkingen die niet klopt. Bijvoorbeeld: het kost duur. Dit is een vermenging van het kost veel en het is duur. Een contaminatie kan ook een vermenging van twee woorden zijn waardoor je een nieuw woord krijgt dat niet klopt. Er zijn ook contaminaties die zo zijn ingeburgerd dat ze niet meer als fout worden beschouwd.

Wat is een contaminatie?

Voorbeelden contaminatie

Hier zie je een paar voorbeelden. De contaminatie is roze.

 • mond-op-mondreclame
 • De oorzaak van de storing is te wijten aan slordigheid.
 • Zij beseft zich niet wat de gevolgen zijn van haar actie.

Hieronder zie je de oorspronkelijke woorden of uitdrukkingen.

 • mond-tot-mondreclame
  mond-op-mondbeademing

 • De oorzaak van de storing is slordigheid.
  De storing is te wijten aan slordigheid.

 • Zij beseft niet wat de gevolgen zijn van haar actie.
  Zij realiseert zich niet wat de gevolgen zijn van haar actie.

Ingeburgerde contaminatie

Hieronder vind je een paar voorbeelden van ingeburgerde contaminaties. De contaminaties zijn roze. Daaronder zie je de oorspronkelijke woorden of uitdrukkingen.


 • overnieuw
  over + opnieuw

 • onderdeel uitmaken van
  onderdeel zijn van + deel uitmaken van

 • bekritiseren
  beoordelen + kritiseren

Een andere beruchte stijlfout is incongruentie. Wat is een incongruentie?

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV