Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Contaminatie

Een contaminatie is een versmelting van twee woorden, uitdrukkingen of zegswijzen. Bijvoorbeeld:


  • Ergens mee op de hoogte zijn.
  • = ergens van op de hoogte zijn of ergens mee bekend zijn

  • mond-op-mondreclame
  • mond-tot-mondreclame (maar: mond-op-mondbeademing)

  • goedkoop kosten
  • = goedkoop zijn en weinig kosten

  • de oorzaak van het ongeluk is te wijten aan zijn onoplettendheid.
  • = De oorzaak van het ongeluk is zijn onoplettendheid.
    Of: Het ongeluk is te wijten aan zijn onoplettendheid.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten