Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Hiaat

Wat is een hiaat?

In een zin met een hiaat is een deel van de boodschap weggelaten: er ontbreekt een woord of een zinsdeel. Hiaten zie je vaak:

 • na werkwoorden met een voorzetsel;
 • in vergelijkingen;
 • in openingszinnen van brieven;
 • in spreektaal (zinnen worden korter gemaakt).

Voorbeelden

Hieronder vind je een paar voorbeelden van hiaten. Je ziet eerst de zin met het hiaat. Daarna de volledige zin. Het weggelaten woord is roze.

 • Ik vertrouw dat ik u hiermee van dienst ben geweest.
 • Ik vertrouw erop dat ik u hiermee van dienst ben geweest.

 • De impact van haar speech is groter dan van zijn speech.
 • De impact van haar speech is groter dan de impact van zijn speech.

 • In antwoord op uw brief van 11 april jl. heb ik uw klacht onderzocht.
 • In antwoord op uw brief van 11 april jl. laat ik u weten dat ik uw klacht heb onderzocht.

 • Hij belde gisteren op dat hij ziek was.
 • Hij belde gisteren op en vertelde dat hij ziek was.