Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Hiaat

Een zin met een hiaat is een onvolledige zin. Er ontbreekt een woord of een zinsdeel. Bijvoorbeeld: ik vertrouw dat u komt. In deze zin is erop weggelaten. De volledige zin is: ik vertrouw erop dat u komt.

Wat is een hiaat?

Voorbeelden hiaat

Hieronder vind je een paar voorbeelden van hiaten. Je ziet eerst de zin met het hiaat. Daarna de volledige zin. Het weggelaten deel is roze.

  • De impact van haar speech is groter dan van zijn speech.
  • De impact van haar speech is groter dan de impact van zijn speech.

  • In antwoord op uw brief van 11 april jl. heb ik uw klacht onderzocht.
  • In antwoord op uw brief van 11 april jl. laat ik u weten dat ik uw klacht heb onderzocht.

  • Hij belde gisteren op dat hij ziek was.
  • Hij belde gisteren op en vertelde dat hij ziek was.

Hiaten zie je vaak:

  • na werkwoorden met een voorzetsel;
  • in vergelijkingen;
  • in openingszinnen van brieven;
  • in spreektaal (zinnen worden korter gemaakt).
Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV