Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Foutieve inversie

Een inversie is de omgekeerde volgorde van het onderwerp en de persoonsvorm in de zin. Bijvoorbeeld:

  • Als ik hem zie, word ik blij.

Inversie mag in twee gevallen: in een vragende zin:

1. in een vragende zin:

  • Zijn jullie morgen vrij?

2. als de zin met een ander zinsdeel begint:

  • Volgende week zien we elkaar weer.

Een foutieve inversie ontstaat vaak bij samengestelde zinnen, bijvoorbeeld:

  • Vorige week was hij ziek en zijn we daarom nog niet klaar met de opdracht.

Na en begint een nieuwe zin met onderwerp en persoonsvorm, dus:

  • en we zijn daarom ...

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten