Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Foutieve inversie

Een inversie is de omgekeerde volgorde van het onderwerp en de persoonsvorm in de zin. Bijvoorbeeld:

  • Als ik hem zie, word ik blij.

Inversie mag in twee gevallen: in een vragende zin:

1. in een vragende zin:

  • Zijn jullie morgen vrij?

2. als de zin met een ander zinsdeel begint:

  • Volgende week zien we elkaar weer.

Een foutieve inversie ontstaat vaak bij samengestelde zinnen, bijvoorbeeld:

  • Vorige week was hij ziek en zijn we daarom nog niet klaar met de opdracht.

Na en begint een nieuwe zin met onderwerp en persoonsvorm, dus:

  • en we zijn daarom ...

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Onderwerp
Persoonsvorm

Vraag van de Week | Week 46

Die, dat en wat gebruik ik vaak op gevoel. Herken jij dit?

Naar de Taalvraag