Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Foutieve inversie

Een foutieve inversie is een fout in de woordvolgorde van de zin. De volgorde is meestal onderwerp + persoonsvorm + de rest van de zin. Bij een foutieve inversie verwissel je het onderwerp en de persoonsvorm van plaats, terwijl dit niet zou moeten.

Wat is een foutieve inversie?

Voorbeelden foutieve inversie

 • Vorige week was hij ziek en zijn we daarom nog niet klaar met de opdracht.
 • Ik heb haar geschreven maar heeft ze nog niet gereageerd.

Wanneer wel inversie?

 1. in een vraagzin:
  • Zijn jullie morgen vrij?
 2. in een zin die begint met een ander zinsdeel:
  • Vorige week was hij ziek.
 3. na een bijzin:
  • Als ik hem zie, word ik blij.

Na en en maar begint een nieuwe zin met onderwerp en persoonsvorm, dus:

 • en we zijn daarom nog niet klaar met de opdracht. (of: daarom zijn we ...)
 • maar ze heeft nog niet gereageerd.

Een andere stijlfout is de foutieve samentrekking. Wat is een foutieve samentrekking?

Vind je spellen van werkwoorden lastig? Gratis E-book werkwoordspelling Download je E-book

© 2023 BRAINT ACADEMY

Zakelijk schrijven? Kijk bij onze cursussen ->