Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Foutieve inversie

Een foutieve inversie is een fout in de woordvolgorde van de zin. De volgorde is meestal onderwerp + persoonsvorm + de rest van de zin. Bij een foutieve inversie verwissel je het onderwerp en de persoonsvorm van plaats, terwijl dit niet zou moeten.

Wat is een foutieve inversie?

Voorbeelden foutieve inversie

 • Vorige week was hij ziek en zijn we daarom nog niet klaar met de opdracht.
 • Ik heb haar geschreven maar heeft ze nog niet gereageerd.

Wanneer wel inversie?

 1. in een vraagzin:
  • Zijn jullie morgen vrij?
 2. in een zin die begint met een ander zinsdeel:
  • Vorige week was hij ziek.
 3. na een bijzin:
  • Als ik hem zie, word ik blij.

Na en en maar begint een nieuwe zin met onderwerp en persoonsvorm, dus:

 • en we zijn daarom nog niet klaar met de opdracht. (of: daarom zijn we ...)
 • maar ze heeft nog niet gereageerd.

Een andere stijlfout is de foutieve samentrekking. Wat is een foutieve samentrekking?

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV