Braint Taalgids menu

Foutieve inversie

Foutieve inversie betekenis

Je spreekt van een foutieve inversie als de woordvolgorde in de zin niet klopt. Dit is een stijlfout die je soms ziet in samengestelde zinnen. De woordvolgorde in de zin is meestal onderwerp + persoonsvorm + de rest van de zin. Een inversie is de omgekeerde volgorde van het onderwerp en de persoonsvorm in de zin. Je krijgt een inversie:

 1. in een vraagzin:
  • Zijn jullie morgen vrij?
 2. in een zin die begint met een ander zinsdeel:
  • Volgende week zien we elkaar weer.
 3. na een bijzin:
  • Als ik hem zie, word ik blij.

Voorbeelden

Hieronder vind je een paar zinnen met een foutieve inversie. De persoonsvorm is onderstreept. Het onderwerp is roze.

 • Vorige week was hij ziek en zijn we daarom nog niet klaar met de opdracht.
 • Ik heb haar geschreven maar heeft ze nog niet gereageerd.

Na en en maar begint een nieuwe zin met onderwerp en persoonsvorm, dus:

 • en we zijn daarom nog niet klaar met de opdracht. (of: daarom zijn we ...)
 • maar ze heeft nog niet gereageerd.