Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Incongruentie

Incongruentie 1

Onderwerp en persoonsvorm moeten beide of in enkelvoud of in meervoud staan, bijvoorbeeld:

  • Het aantal mensen dat schulden heeft, stijgt.

Een aantal is een enkelvoudig woord en de kern van het onderwerp. De persoonsvorm staat dan ook in het enkelvoud. Nog een paar voorbeelden:

  • Maar twintig procent van de aanwezigen stemde voor.
  • Een groep kinderen zette de boel op stelten.
  • Het clubje heren was nog lang niet uitgepraat.

Meervoud/enkelvoudproblemen komen ook voor in foutieve samentrekkingen. Fout is:

  • De toets werd nagekeken en de resultaten bekendgemaakt.

Dit moet zijn:

  • De toets werd nagekeken en de resultaten werden bekendgemaakt.

Incongruentie 2

Hieronder vind je ook een incongruentie, maar dan in de verwijzing:

  • De politie kon hun optreden niet verantwoorden.

De politie is enkelvoud en het bezittelijk voornaamwoord schrijf je dan ook in het enkelvoud:

  • De politie kon haar optreden niet verantwoorden.

Welk voornaamwoord je kiest, hangt af van het geslacht van het zelfstandig naamwoord.

Onzijdige woorden worden aangeduid met zijn. Bijvoorbeeld

  • Het bedrijf heeft zijn personeel ingelicht over de komende reorganisatie.

Een vrouwelijk voornaamwoord gebruik je bij:
1.  Vrouwelijke personen en dieren: de leeuwin en haar prooi.
2.  Abstracte woorden: de liefde en haar impact.
3.  Woorden die eindigen op:
-ing, -ie,- ij, -heid, -teit, -a, -nis, -sis, -schap, -de, -te, -se, -theek, -age

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten