Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Voltooid deelwoord

Wat is een voltooid deelwoord?

Een voltooid deelwoord is een werkwoordsvorm die aangeeft dat er iets is gebeurd of is afgerond. De zin staat dan in de voltooide tijd. Je vindt het bijna altijd samen met de hulpwerkwoorden hebben of zijn. Het hulpwerkwoord is de persoonsvorm van de zin. Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het voltooid deelwoord is roze. Het hulpwerkwoord is onderstreept.

  • Ze heeft gisteren drie uur getraind.
  • Het is pas gisteren gebeurd.
  • De jongen is op heterdaad betrapt.

Hoe spel je een voltooid deelwoord?

Wil je weten wanneer een voltooid deelwoord op een t of een d eindigt? Kijk dan bij kofschip in deze Taalgids.


In welke zin is het onderstreepte woord fout gespeld?

  1. Na de waarschuwing werd de hele camping ontruimd.
  2. Hij heeft mijn belangen uitstekend behartigd.
  3. Hij heeft een vermogen geërft.
Klik hier voor het goede antwoord.