Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Infinitief

De infinitief (het hele werkwoord) is het werkwoord zoals je het in het woordenboek vindt; er is nog niets mee gebeurd.

  • Hij wil morgen al gaan.
  • Hij kan goed voetballen.
  • Mijn broer moet morgen optreden.

Een infinitief kan ook als zelfstandig naamwoord gebruikt worden. Er staat dan het voor of je kunt dit er voor denken.

  • Het huilen stond hem nader dan het lachen.
  • Vissen is zijn lust en zijn leven.
  • Het verbranden van afval is hier niet toegestaan.

Bezoekers aan deze pagina bekeken ook:
Tegenwoordig deelwoord
Gebiedende wijs

Vraag van de Week | Week 42

De spellingcontrole helpt me meestal wel (maar niet altijd). Vind jij dit ook lastig?

Naar de Taalvraag