Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Infinitief

Een infinitief is het hele werkwoord zoals je het in het woordenboek vindt. Er is nog niets mee gebeurd. De meeste infinitieven eindigen op -en; sommige eindigen op -n. Het kan ook als zelfstandig naamwoord worden gebruikt. Er staat dan het voor of je kunt dit ervoor denken.

Voorbeelden infinitief

Hieronder vind je een paar voorbeelden. In deze zinnen is de infinitief een onderdeel van het gezegde.

infinitief werkwoord
  1. Hij wil morgen al gaan.
  2. Hij kan goed voetballen.
  3. Mijn broer moet morgen optreden.

In deze zinnen is de infinitief het onderwerp van de zin.

  1. Het huilen stond hem nader dan het lachen.
  2. Vissen is zijn lust en zijn leven.
  3. Het verbranden van afval is hier niet toegestaan.

Het hele werkwoord

Een ander woord voor infinitief is het hele werkwoord. Heel betekent hier dat er nog niets aan het werkwoord is veranderd. Het is nog niet vervoegd.

Vind je het schrijven van zakelijke teksten lastig?   Kijk bij onze cursussen. Naar het overzicht

© 2024 BRAINT ACADEMY B.V.