Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Infinitief

Wat is een infinitief?

Een infinitief is het hele werkwoord zoals je het in het woordenboek vindt. Er is nog niets mee gebeurd. De meeste infinitieven eindigen op -en; sommige eindigen op -n. Het kan ook als zelfstandig naamwoord worden gebruikt. Er staat dan het voor of je kunt dit ervoor denken.

Voorbeelden

Hieronder vind je een paar voorbeelden. In de eerste drie zinnen is de infinitief een onderdeel van het gezegde. In de laatste drie zinnen is de infinitief het onderwerp van de zin.

  1. Hij wil morgen al gaan.
  2. Hij kan goed voetballen.
  3. Mijn broer moet morgen optreden.
  4. Het huilen stond hem nader dan het lachen.
  5. Vissen is zijn lust en zijn leven.
  6. Het verbranden van afval is hier niet toegestaan.

In welke zin is het onderstreepte woord geen infinitief?

  1. De haven is aan het verzanden.
  2. Vorige week probeerde de piloot ook al te landen in het weiland.
  3. Ze bereidden de overval van gisteren zorgvuldig voor.
Klik hier voor het goede antwoord.