Braint Academy - cursussen zakelijk schrijven menu

Infinitief

Een infinitief is het hele werkwoord zoals je het in het woordenboek vindt. Er is nog niets mee gebeurd. De meeste infinitieven eindigen op -en; sommige eindigen op -n. Het kan ook als zelfstandig naamwoord worden gebruikt. Er staat dan het voor of je kunt dit ervoor denken.

Voorbeelden infinitief

Hieronder vind je een paar voorbeelden. In de eerste drie zinnen is de infinitief een onderdeel van het gezegde. In de laatste drie zinnen is de infinitief het onderwerp van de zin.

infinitief werkwoord
  1. Hij wil morgen al gaan.
  2. Hij kan goed voetballen.
  3. Mijn broer moet morgen optreden.
  4. Het huilen stond hem nader dan het lachen.
  5. Vissen is zijn lust en zijn leven.
  6. Het verbranden van afval is hier niet toegestaan.

Hele werkwoord

Een ander woord voor infinitief is het hele werkwoord. Heel betekent hier dat er nog niets aan het werkwoord is veranderd. Het is nog niet vervoegd.

€ 1.000,- subsidie op cursussen zakelijk schrijven met STAP Ontdek hoe het werkt

© 2023 BRAINT