Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Zinsontleding

Waarom is zinsontleding belangrijk?

Als je weet hoe je een zin opbouwt, dan is het voor je lezer makkelijker om te begrijpen wat je wilt zeggen. Als je zin goed is geformuleerd, weet de lezer wat je bedoelt. Daarnaast kan het ontleden van een zin je helpen om de juiste spelling van een werkwoord te bepalen.

Uitleg

In deze Taalgids vind je uitleg over zinsontleding. Je kunt een zin ontleden om te bepalen:

  • of een zin in het enkelvoud of meervoud staat;
  • of een zin in de tegenwoordige, verleden of voltooide tijd staat;
  • wat de persoonsvorm van een zin is en welk onderwerp daarbij hoort;
  • of de persoonsvorm een hulpwerkwoord of een zelfstandig werkwoord is.

Zinsdelen

Als je langere zinnen schrijft of als je een vreemde taal leert, is het ook handig om te weten hoe je het lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp en bijwoordelijke bepaling kunt vinden. Daarnaast is het handig om te weten wat het verschil tussen een hoofdzin en een bijzin is. In deze Taalgids vind je uitleg over deze zinsdelen.

Zinsontleding oefenen

Wil je stap voor stap taalkundig én redekundig ontleden oefenen? De oefencursus Ontleden bestaat uit 2400 oefenzinnen. Je krijgt er een gratis E-book bij waarin de regels nog eens op een rijtje worden gezet.