Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Lijdend voorwerp

Het lijdend voorwerp is het deel van de zin dat niet zelf handelt of actief is, maar dat de handeling ondergaat. Het kan een persoon of een ding zijn. Bij zinsontleding bepaal je eerst het gezegde en het onderwerp. Dan kijk je of er ook een lijdend voorwerp in de zin staat. Dit hoeft niet altijd zo te zijn.

Hoe vind je het lijdend voorwerp?

Je vindt het lijdend voorwerp door wie of wat voor het gezegde en het onderwerp te zetten. Het antwoord op je vraag is het lijdend voorwerp. Dit kan ook een bijzin zijn.

Voorbeelden lijdend voorwerp

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen met een lijdend voorwerp. Het lijdend voorwerp is roze. Daaronder vind je de wie- of wat-vraag die je kunt stellen om het lijdend voorwerp te vinden.

  • Erica fotografeerde haar bejaarde ouders.
  • Die belangrijke wedstrijd hebben ze helaas gemist
  • Ze waardeert het erg dat je haar hond uitlaat.
  • Wie fotografeerde Erica? Antwoord: haar bejaarde ouders
  • Wat hebben ze helaas gemist? Antwoord: die belangrijke wedstrijd
  • Wat waardeert ze erg? Antwoord: dat je haar hond uitlaat.

Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp

De volgorde waarin je een zin ontleedt is belangrijk. Als je het onderwerp en het gezegde weet, kijk je of er een lijdend voorwerp is. Als deze er is, kijk je of er misschien ook een meewerkend voorwerp is. Hoe vind je het meewerkend voorwerp?