Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Lijdend voorwerp

Het lijdend voorwerp is het deel van de zin dat niet zelf handelt of actief is, maar dat de handeling ondergaat. Het kan een persoon of een ding zijn. Bij zinsontleding bepaal je eerst het gezegde en het onderwerp. Dan kijk je of er ook een lijdend voorwerp in de zin staat. Dit hoeft niet altijd zo te zijn.

Hoe vind je het lijdend voorwerp?

Je vindt het lijdend voorwerp met deze drie stappen.

  1. Zoek eerst het gezegde en het onderwerp.
  2. Zet wie of wat voor het gezegde en het onderwerp en maak er zo een vraag van.
  3. Als er een antwoord op je vraag is dan is dat het lijdend voorwerp.
Hoe vind je het lijdend voorwerp?

Voorbeelden lijdend voorwerp

Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het lijdend voorwerp is roze. Daaronder vind je de wie- of wat-vraag.

  • Hij vertelt een spannend verhaal.
  • Erica fotografeerde haar bejaarde ouders.
  • Die belangrijke wedstrijd hebben ze helaas gemist
  • Wat vertelt hij? Antwoord: een spannend verhaal.
  • Wie fotografeerde Erica? Antwoord: haar bejaarde ouders
  • Wat hebben ze helaas gemist? Antwoord: die belangrijke wedstrijd

Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp

De volgorde waarin je een zin ontleedt is belangrijk. Als je het onderwerp en het gezegde weet, kijk je of er een lijdend voorwerp is. Als deze er is, kijk je of er in de zin ook een meewerkend voorwerp is. Hoe vind je het meewerkend voorwerp?

Download het gratis E-book

download het gratis e-book
Twijfel je af en toe aan de spelling van een werkwoord? Dan is het prettig om terug te kunnen vallen op een heldere regel. Download het gratis E-book Werkwoordspelling.

Download

Download het E-book Werkwoordspelling

© 2024 BRAINT ACADEMY BV