Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Voorzetselvoorwerp

Wat is een voorzetselvoorwerp?

Een voorzetselvoorwerp is een zinsdeel dat begint met een voorzetsel. Dit voorzetsel vormt een vaste combinatie met een werkwoord. Je kunt dit niet weglaten. Het is belangrijk om te weten welk voorzetsel je moet gebruiken in combinatie met een bepaald werkwoord. Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het voorzetselvoorwerp is roze. Het werkwoord dat daarbij hoort, is onderstreept.

Voorbeelden

Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het voorzetselvoorwerp is roze. Het werkwoord dat daarbij hoort, is onderstreept.

  • De jongen werkt aan zijn werkstuk. (werken aan)
  • Ik ga niet akkoord met dat voorstel. (akkoord gaan met)
  • Hij verwijst naar de bijlage. (verwijzen naar)