Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Voorzetselvoorwerp

Een voorzetselvoorwerp is een zinsdeel dat begint met een voorzetsel. Dit voorzetsel vormt een vaste combinatie met een werkwoord. Je kunt dit niet weglaten. Het is belangrijk om te weten welk voorzetsel je moet gebruiken in combinatie met een bepaald werkwoord.

Wat is een voorzetselvoorwerp?

Voorbeelden voorzetselvoorwerp

Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het voorzetselvoorwerp is roze. Het werkwoord dat daarbij hoort, is onderstreept.

  • De jongen werkt aan zijn werkstuk. (werken aan)
  • Ik ga niet akkoord met dat voorstel. (akkoord gaan met)
  • Hij verwijst naar de bijlage. (verwijzen naar)

Verschil voorzetselvoorwerp en bijwoordelijke bepaling

Een voorzetselvoorwerp en een bijwoordelijke bepaling beginnen beide met een voorzetsel. Maar bij een voorzetselvoorwerp hoort het voorzetsel bij het werkwoord. Kijk bijvoorbeeld naar de zin hieronder.

  • De jongen werkt aan de tafel.

Deze zin kun je op twee manieren lezen. Als je bedoelt dat de jongen heel handig is en een tafel maakt van een paar oude planken dan is aan de tafel een voorzetselvoorwerp. Werken aan in de betekenis van bezig zijn met is een vaste combinatie. Als je wilt zeggen dat de jongen aan de tafel zit en zijn huiswerk doet, dan is aan de tafel een bijwoordelijke bepaling.

Dit was het laatste zinsdeel uit dit hoofdstuk. Op de volgende pagina lees je over hoofd- en bijzinnnen. Wat is het verschil tussen een hoofdzin en een bijzin?

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV