Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Bijvoeglijke bepaling

Een bijvoeglijke bepaling is een zinsdeel dat informatie geeft over een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld in de zin Mijn oudste zus komt vanavond is mijn oudste zus het onderwerp van de zin. Oudste is een bijvoeglijke bepaling binnen dit zinsdeel en zegt iets over zus. Een bijvoeglijke bepaling is dus altijd onderdeel van een ander zinsdeel.

Voorbeelden bijvoeglijke bepaling

Hieronder vind je nog meer voorbeelden. De bijvoeglijke bepaling in elke zin is roze. Het deel waarnaar het verwijst, is onderstreept. Een bijvoeglijke bepaling kan een bijvoeglijk naamwoord (voorbeeld 1) of een bezittelijk voornaamwoord (voorbeeld 2) zijn. Soms is het een zelfstandig naamwoord (voorbeeld 3). Ook een woordgroep met van kan een bijvoeglijke bepaling zijn (voorbeeld 4).

  1. Mijn nichtje houdt van deze zonnige tuin.
  2. Haar collega heeft een laptop gekocht
  3. Een groepje zwanen blokkeert de weg.
  4. Zij woonde heel lang in het centrum van Amsterdam.

Bijvoeglijke bepaling en zinsontleding

Als je een zin gaat ontleden in zinsdelen, zoek je eerst de persoonsvorm en het onderwerp van de zin. Dan kijk je of er nog andere werkwoorden zijn. Daarna kijk je of nog andere zinsdelen zijn, zoals een lijdend voorwerp of een meewerkend voorwerp. Als je op deze manier de hele zin hebt ontleed, kijk je opnieuw naar de zinsdelen die je al hebt benoemd. Soms bestaat een zinsdeel uit één woord, soms uit meer woorden. Als een zinsdeel uit meer woorden bestaat, kun je nog verder gaan met ontleden. Dan kun je een bijvoeglijke bepaling tegenkomen. Als je meer wilt weten over deze manier van zinsontleding, kijk dan hier. Wat is redekundig ontleden?