Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Gezegde (zinsontleding)

Wat is een gezegde?

Het gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin. Soms is het alleen de persoonsvorm. Dan is het een zelfstandig werkwoord. Soms is het de persoonsvorm met een of meer werkwoorden. De persoonsvorm is dan een hulpwerkwoord.

Hoe vind je het gezegde?

  • Zoek eerst de persoonsvorm.
  • Kijk dan of er nog meer werkwoorden in de zin staan.
  • Deze werkwoorden bij elkaar vormen het gezegde.

De persoonsvorm en de andere werkwoorden in de zin noemen we een werkwoordelijk gezegde. Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen met een werkwoordelijk gezegde. Het gezegde is roze. De persoonsvorm is onderstreept.

  • Pieter eet een appel.
  • Pieter heeft een appel gegeten.
  • Pieter zou een appel hebben gegeten.

In welke zin is het onderstreepte woord geen gezegde?

  1. Vind jij het wachten op de bus ook zo vervelend?
  2. Morgen zal Peter de eerste prijs ontvangen.
  3. Ze zijn nog lang opgebleven.
Wil je weten hoe het zit? Klik dan hier.