Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Werkwoordelijk gezegde

Wat is een werkwoordelijk gezegde?

Een werkwoordelijk gezegde bestaat uit de persoonsvorm en alle andere werkwoorden in de zin. Deze andere werkwoorden zijn een voltooid deelwoord of een infinitief (= het hele werkwoord). Als het gezegde bestaat uit de persoonsvorm en andere werkwoorden, is de persoonsvorm een hulpwerkwoord. Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het werkwoordelijk gezegde is roze. De persoonsvorm is onderstreept.

  • Eefje loopt naar school.
  • Janneke zou gisteren gelogeerd hebben bij haar broer.
  • We worden steeds door hem opgebeld.

Wat is een werkwoordelijke uitdrukking?

Een werkwoordelijke uitdrukking is een vaste combinatie van een werkwoord en een of meer andere woorden. Deze uitdrukkingen hebben een figuurlijke betekenis. Ook werkwoordelijke uitdrukkingen vormen een werkwoordelijk gezegde (ook al staan er zelfstandige naamwoorden in).

Voorbeelden werkwoordelijke uitdrukkingen

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen met een werkwoordelijke uitdrukking. Het werkwoordelijk gezegde is roze. De persoonsvorm is onderstreept.

  • Joep kijkt nog even de kat uit de boom.
  • Ik ga niet bij de pakken neerzitten.
  • Mijn buurman is gisteren met de noorderzon vertrokken.

In welke zin vormen de onderstreepte woorden geen werkwoordelijk gezegde?

  1. Ik heb hem mijn adres gegeven.
  2. Roken is hier streng verboden.
  3. Mijn vriendin heeft hij ook op de lijst laten zetten.
Klik hier voor het goede antwoord.