Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Bijwoord

Een bijwoord is een woordsoort die meer informatie geeft over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een hele zin. Als je een zin taalkundig ontleedt, bepaal je van elk woord in de zin tot welke woordsoort dit behoort. Neem bijvoorbeeld de zin: Hij vindt het schilderij heel mooi. In deze zin is mooi een bijvoeglijk naamwoord. Heel geeft extra informatie over mooi. Het is een bijwoord bij het bijvoeglijk naamwoord.

Lijst bijwoorden

Hieronder vind je een lijst met de verschillende soorten bijwoorden. Bij elk soort zie je een voorbeeld. In de voorbeeldzin is het bijwoord roze.

 1. bijwoord van tijd
  • Binnenkort gaan we naar de film.
 2. bijwoord van plaats
  • Hij heeft het kantoor hiernaast gehuurd.
 3. bijwoord van richting
  • Waarheen gaat de reis?
 4. bijwoord van graad
  • Dit vind ik heel erg.
 5. onbepaald bijwoord
  • Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
 6. vragend bijwoord
  • Wanneer gaan we naar de kermis?
 7. aanwijzend bijwoord
  • Daar staat mijn fiets.

Bijwoord en zinsontleding

Een bijwoord is een woordsoort. Bij taalkundig ontleden benoem je van elk woord de woordsoort. Wil je hier meer over weten? Kijk dan hier. Wat is taalkundig ontleden?