Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Zelfstandig werkwoord

Een zelfstandig werkwoord is een woord dat een handeling of actie in een zin aangeeft. Ook geeft het aan in welke tijd de zin staat. Het is een werkwoord met een betekenis en kan zelfstandig een werkwoordelijk gezegde vormen. Als je het weglaat, krijg je een zin die niet te begrijpen is. Het is het belangrijkste werkwoord in een zin.

Uitleg zelfstandig werkwoord

Voorbeelden zelfstandig werkwoord

Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het zelfstandig werkwoord is roze.

  • De hond luistert naar zijn baas.
  • Ik fiets iedere dag.
  • Het ijs smelt.

Zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord

Een zelfstandig werkwoord kan ook samen met een hulpwerkwoord in de zin staan en is dan een voltooid deelwoord of een infinitief (= hele werkwoord). Hieronder vind je een paar voorbeelden. Het hulpwerkwoord is onderstreept en het zelfstandig werkwoord is roze.

  • De hond heeft vandaag niet naar zijn baas geluisterd.
  • Ik ben deze week iedere dag naar mijn werk gefietst.
  • Het ijs is aan het smelten.

Werkwoordelijk gezegde

Als je een zin gaat ontleden, zoek je eerst de werkwoorden in de zin. Als er meerdere werkwoorden zijn, dan kijk je welk werkwoord het zelfstandig werkwoord is, en welk werkwoord het hulpwerkwoord. Het zelfstandig werkwoord, eventueel samen met een of meer hulpwerkwoorden, is het werkwoordelijk gezegde. Als er maar één werkwoord is, dan is dit bijna altijd een zelfstandig werkwoord. Uitzondering is het koppelwerkwoord. Wat zijn koppelwerkwoorden?

Download het gratis E-book

download het gratis e-book
Twijfel je af en toe aan de spelling van een werkwoord? Dan is het prettig om terug te kunnen vallen op een heldere regel. Download het gratis E-book Werkwoordspelling.

Download

Download het E-book Werkwoordspelling

© 2024 BRAINT ACADEMY BV