Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Hulpwerkwoord

Wat is een hulpwerkwoord?

Een hulpwerkwoord is een werkwoord dat samen met een zelfstandig werkwoord het werkwoordelijk gezegde vormt. Een hulpwerkwoord staat dus nooit alleen in een zin. Het zegt iets over de tijd waarin de zin staat. De hulpwerkwoorden hebben, zijn en worden vind je samen met een voltooid deelwoord. Bij kunnen, willen, zullen, mogen, moeten en hoeven is dit het hele werkwoord (infinitief).

Voorbeelden hulpwerkwoord

Hieronder zie je een paar voorbeelden. De hulpwerkwoorden zijn roze.

  • Het pakje wordt morgen bezorgd.
  • Ze zou gisteren haar boeken al ophalen.
  • Mijn vader kan morgen helaas niet voetballen.

Werkwoordelijk gezegde

Hieronder zie je weer dezelfde zinnen. Het werkwoordelijk gezegde is roze. De hulpwerkwoorden zijn onderstreept:

  • Het pakje wordt morgen bezorgd.
  • Ze zou gisteren haar boeken al ophalen.
  • Mijn vader kan morgen helaas niet voetballen.

Als je een zin gaat ontleden, zoek je eerst het onderwerp en de persoonsvorm. Het kan zijn dat de persoonsvorm een hulpwerkwoord is maar dat hoeft niet. Hoe vind je het gezegde?