Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Hulpwerkwoord

Een hulpwerkwoord is een werkwoord dat samen met een zelfstandig werkwoord het werkwoordelijk gezegde vormt. Een hulpwerkwoord staat dus nooit alleen in een zin. Het zegt iets over de tijd waarin de zin staat. De hulpwerkwoorden hebben, zijn en worden vind je samen met een voltooid deelwoord. Bij kunnen, willen, zullen, mogen, moeten en hoeven is dit het hele werkwoord (infinitief).

Voorbeelden hulpwerkwoord

Voorbeelden hulpwerkwoord

  • Het pakje wordt morgen bezorgd.
  • Ze zou gisteren haar boeken al ophalen.
  • Mijn vader kan morgen helaas niet voetballen.

Hulpwerkwoord en werkwoordelijk gezegde

Hieronder zie je weer dezelfde zinnen als hierboven. Het werkwoordelijk gezegde is roze. De hulpwerkwoorden zijn onderstreept:

  • Het pakje wordt morgen bezorgd.
  • Ze zou gisteren haar boeken al ophalen.
  • Mijn vader kan morgen helaas niet voetballen.

Als je een zin gaat ontleden, zoek je eerst het onderwerp en de persoonsvorm. Het kan zijn dat de persoonsvorm een hulpwerkwoord is maar het kan ook een zelfstandig werkwoord zijn. Wat is een zelfstandig werkwoord?

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV