Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Taalkundig ontleden

Als je een zin taalkundig ontleedt, bepaal je van elk woord de woordsoort, bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord of een werkwoord. Het woord kan een zelfstandigheid aangeven, dan is het een zelfstandig naamwoord. Als het woord een actie aangeeft, is het een werkwoord. Als het een bezit aangeeft, is het een bezittelijk voornaamwoord.

Voorbeeld taalkundig ontleden

Hieronder vind je een zin met daaronder de woordsoort van de afzonderlijke woorden.

- Mijn collega geeft haar een nieuwe laptop.

  • mijn = bezittelijk voornaamwoord
  • collega = zelfstandig naamwoord
  • geeft = werkwoord
  • haar = persoonlijk voornaamwoord
  • een = lidwoord
  • nieuwe = bijvoeglijk naamwoord
  • laptop = zelfstandig naamwoord

Lijst woordsoorten

Er zijn 10 verschillende woordsoorten. Kijk hier voor een lijst met alle woordsoorten.

Verschil taalkundig ontleden en redekundig ontleden

Bij taalkundig ontleden kijk je naar elk afzonderlijk woord in de zin en bepaal je de woordsoort. Is het bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord of een werkwoord? Als je een zin redekundig ontleedt, deel je de zin op in zinsdelen en kijk je naar de functie van elk zinsdeel in de zin. Is het bijvoorbeeld een onderwerp of een lijdend voorwerp? In het voorbeeld hierboven is mijn collega het onderwerp. Dit bestaat uit een bezittelijk voornaamwoord, mijn en een zelfstandig naamwoord, collega.