Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Taalkundig ontleden

Taalkundig ontleden uitleg

Als je een zin taalkundig ontleedt, kijk je bij elk woord welke woordsoort het heeft. Het kan een woord zijn dat een zelfstandigheid aangeeft (zelfstandig naamwoord). Ook kan een woord een actie aangeven (werkwoord) of geeft het een bezit aan (bezittelijk voornaamwoord). Wil je een overzicht van alle woordsoorten, kijk dan bij Woordsoorten.

Voorbeeld taalkundig ontleden

Hieronder vind je een zin met daaronder de woordsoort van de afzonderlijke woorden.

- Mijn collega heeft haar een nieuwe laptop gegeven.

  • mijn = bezittelijk voornaamwoord
  • collega = zelfstandig naamwoord
  • heeft = hulpwerkwoord
  • haar = persoonlijk voornaamwoord
  • een = onbepaald lidwoord
  • nieuwe = bijvoeglijk naamwoord
  • laptop = zelfstandig naamwoord
  • gegeven = voltooid deelwoord

Wil je weten hoe je deze zin kunt ontleden, kijk dan bij Redekundig ontleden.