Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Taalkundig ontleden

Taalkundig ontleden is het bepalen van de woordsoort van elk woord, bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord of een werkwoord. Een woord kan een zelfstandigheid aangeven, dan is het een zelfstandig naamwoord. Als een woord een actie aangeeft, is het een werkwoord. Als het een bezit aangeeft, is het een bezittelijk voornaamwoord. Taalkundig ontleden noem je ook wel woordbenoemen.

Voorbeeld taalkundig ontleden

Hieronder vind je een zin met daaronder van elk woord de woordsoort.

Wat is taalkundig ontleden?

- Mijn collega geeft haar een nieuwe laptop.

  • mijn bezittelijk voornaamwoord
  • collega zelfstandig naamwoord
  • geeft werkwoord
  • haar persoonlijk voornaamwoord
  • een lidwoord
  • nieuwe bijvoeglijk naamwoord
  • laptop zelfstandig naamwoord

Er zijn 10 verschillende woordsoorten. Kijk hier voor een lijst met alle woordsoorten.

Verschil taalkundig ontleden en redekundig ontleden

Bij taalkundig ontleden kijk je naar elk afzonderlijk woord in de zin en bepaal je de woordsoort. Als je een zin redekundig ontleedt, deel je de zin op in zinsdelen en kijk je naar de functie van elk zinsdeel. Is het bijvoorbeeld een onderwerp of een lijdend voorwerp? In het voorbeeld hierboven is mijn collega het onderwerp. Dit bestaat uit een bezittelijk voornaamwoord, mijn en een zelfstandig naamwoord, collega. Kijk hier voor een schema redekundig ontleden

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV