Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Bijvoeglijk naamwoord

Een bijvoeglijk naamwoord is een woord waarmee je iets zegt over een zelfstandig naamwoord. Het geeft een eigenschap aan. Je kunt het voor het zelfstandig naamwoord zetten, maar het kan er ook achter staan. Als je meer eigenschappen van een zelfstandig naamwoord wilt aangeven, kun je deze bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar zetten. Als het lidwoord de of het voor een zelfstandig naamwoord staat, schrijf je een e achter het bijvoeglijk naamwoord.

Voorbeelden

  • het dure horloge
  • het horloge is duur
  • de lange straat
  • de straat is lang
  • de lange, lege, straat

Let op: Als je een schrijft voor een zelfstandig naamwoord waar je het voor kunt zetten, schrijf je het bijvoeglijk naamwoord zonder e.

  • het mooie meisje - een mooi meisje
  • het dure horloge - een duur horloge

Bijvoeglijk naamwoord zelfstandig gebruikt

Een bijvoeglijk naamwoord staat voor of na een zelfstandig naamwoord. Maar je kunt een bijvoeglijk naamwoord ook zelfstandig gebruiken, zonder dat je deze noemt. Uit de context is dan wel duidelijk op welk woord het betrekking heeft.

  • Hij is altijd de braafste van de klas.
  • Wil je de rode of de blauwe?