Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Actief schrijven

Wat is actief schrijven?

Je schrijft actief als je je zinnen zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd schrijft. Het voordeel van actief formuleren is dat je de lezer direct betrekt bij je verhaal. Als je veel hulpwerkwoorden gebruikt, maak je een zin langer. Veel lezers hebben moeite met het lezen van lange zinnen, zeker als er daarnaast ‘moeilijke’ en ouderwetse woorden in staan. Wil je meer informatie over het eenvoudig formuleren van zinnen, kijk dan bij Eenvoudig schrijven.

Voorbeelden actief schrijven

Hieronder zie je een paar zinnen met hulpwerkwoorden en een zin die in de passieve vorm (= worden + voltooid deelwoord) staat. Daaronder vind je dezelfde zinnen, nu actief geformuleerd.

  • Wij zullen u volgende week opbellen om te horen of u met deze regeling akkoord wilt gaan.
  • Ik zou u willen verzoeken uw afval in de afvalbak te gooien.
  • De medewerkers worden uitgenodigd door de voorzitter van de commissie.

Actieve vorm

  • Wij bellen u volgende week op om te horen of u met deze regeling akkoord gaat.
  • Wilt u uw afval in de afvalbak gooien?
  • De voorzitter van de commissie nodigt de medewerkers uit.

Actief schrijven oefenen

Je moet voor je werk veel schrijven en je wilt daarin geen fouten maken. Maar hoe formuleer je een zin kort en krachtig en toch klantvriendelijk? En hoe bouw je een goede tekst op? Met de online cursus Zakelijk schrijven oefenen kun je hiermee zelfstandig aan de slag.