Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Eenvoudig schrijven

Schrijven op B1-niveau

Schrijven op B1-niveau betekent eigenlijk dat je het niveau van je teksten aanpast aan het niveau van je lezer. Veel lezers hebben moeite met het lezen van lange, ingewikkelde zinnen. Hieronder vind je een leidraad voor de gemiddelde zinslengte:

  • Korte zin, tot 10 woorden per zin: makkelijk te begrijpen
  • Gemiddelde zinslengte, 10 - 20 woorden per zin: begrijpelijk
  • Lange zinnen, 20 - 40 woorden per zin: moeilijk te begrijpen

Eenvoudig schrijven

Ook het gebruik van moeilijke woorden en jargon kan ervoor zorgen dat een lezer afhaakt. Het is dus de kunst om formeel taalgebruik te veranderen in verzorgde spreektaal. Wil je meer weten over het actief formuleren van zinnen, kijk dan bij Actief schrijven.

Voorbeelden

Hieronder vind je een tekst die geschreven is in formele schrijftaal.

  • In antwoord op uw e-mailbericht van 21 juni jl. waarin u een vraag stelde over uw rekening, bericht ik u dat uw e-mail ter verdere behandeling is doorgestuurd naar de financiële administratie.

Hieronder vind je dezelfde tekst die nu geschreven is eenvoudig Nederlands.

  • Op 21 juni jl. mailde u mij met een vraag over uw rekening. Ik heb uw bericht doorgestuurd naar de financiële administratie.

Schrijf positief

Schrijf positief! Je lezer wil graag weten wat je voor hem/haar kunt doen en wat er mogelijk is. Vermijd daarom negatieve formuleringen. Je legt daarmee de nadruk op wat er niet is of wat niet mogelijk is.

Voorbeelden

Hieronder vind je een paar voorbeelden van zinnen die negatief zijn geformuleerd. Daaronder zie je steeds een voorbeeld van de positieve variant.


Negatief:We zijn niet meer bereikbaar na 18.00 uur.
Positief:We zijn tot 18.00 uur bereikbaar.
U kunt tot 18.00 uur bij ons terecht.
Negatief:Als wij uw aanmelding op 15 augustus a.s. niet hebben ontvangen, kunt u niet deelnemen aan de workshops.
Positief:Als wij uw aanmelding voor 15 augustus a.s. hebben ontvangen, kunt u deelnemen aan de workshops.
Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV