Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Hulpwerkwoord

Wat is een hulpwerkwoord?

Een hulpwerkwoord is een woord dat iets zegt over de tijd waarin de zin staat. Je vindt dit altijd samen met een zelfstandig werkwoord. Bij de hulpwerkwoorden hebben, zijn en worden is dit een voltooid deelwoord. Bij kunnen, willen, zullen, mogen, moeten en hoeven is dit een infinitief (= het hele werkwoord).

Voorbeelden

Hieronder zie je een paar voorbeelden. De hulpwerkwoorden zijn roze.

  • Het pakje wordt morgen bezorgd.
  • Ze zou gisteren haar boeken al ophalen.
  • Mijn vader kan morgen helaas niet voetballen.

Werkwoordelijk gezegde

Een hulpwerkwoord vormt samen met de andere werkwoorden in de zin het werkwoordelijk gezegde. Hieronder zie je weer dezelfde zinnen. Het werkwoordelijk gezegde is roze. De hulpwerkwoorden zijn onderstreept:

  • Het pakje wordt morgen bezorgd.
  • Ze zou gisteren haar boeken al ophalen.
  • Mijn vader kan morgen helaas niet voetballen.