Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Signaalwoorden

Signaalwoorden zijn doordat, omdat, op deze manier, namelijk etc. Het zijn woorden waarmee je zinnen met elkaar verbindt en waarmee je aangeeft dat er een relatie is tussen deze zinnen. Het signaalwoord dat je gebruikt, hangt af van het verband dat er is tussen de zinnen. Kijk bijvoorbeeld naar deze zin:

 • Hij komt niet omdat hij geen zin heeft.

De tweede zin begin je met het signaalwoord omdat. Hiermee geef je een signaal dat er een reden volgt voor de feitelijke mededeling in het eerste deel, namelijk: hij komt niet. Op deze manier help je de lezer bij het lezen en begrijpen van je tekst. Je kunt signaalwoorden ook gebruiken om alinea's met elkaar te verbinden.

Lijst signaalwoorden

Hieronder vind je een overzicht van signaalwoorden met de functie die ze hebben in een zin.

 1. oorzaak of reden
  • doordat, omdat, daarom, want, namelijk
 2. opsomming
  • ten eerste, ten tweede, om te beginnen, daarnaast, dan, en verder, ook, bovendien, ten slotte
 3. tijd
  • nadat, terwijl, toen, voordat, totdat, wanneer, daarna, eerst, intussen, zojuist
 4. tegenstelling
  • maar, echter, daarentegen, in tegenstelling tot, hoewel, weliswaar, ondanks
 5. toelichting
  • op deze manier, dat betekent, dat houdt in
 6. doel en middel
  • met als doel, om, waarmee, met behulp van, door middel van, via
 7. voorbeeld
  • zoals, bijvoorbeeld
 8. voorwaarde
  • als, mits, wanneer, tenzij (behalve als), gesteld dat
 9. samenvatting
  • kortom, samengevat, zoals gezegd, al met al
 10. conclusie
  • dus, concluderend, de conclusie is, hieruit blijkt
Vind je het schrijven van zakelijke teksten lastig?   Kijk bij onze cursussen. Naar het overzicht

© 2024 BRAINT ACADEMY B.V.