Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Signaalwoorden

Wat is zijn signaalwoorden?

Signaalwoorden zijn woorden die een signaal geven dat er een relatie is tussen verschillende zinnen en alinea’s. Het signaalwoord dat je gebruikt, hangt af van het verband dat er is tussen deze zinnen en alinea’s. Je gebruikt signaalwoorden om de lezer te helpen bij het lezen en begrijpen van je tekst. Een tekst met een duidelijke structuur leest prettiger.

Signaalwoorden voorbeelden

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van signaalwoorden. Daarboven staat de functie die ze hebben in een zin.

 1. oorzaak of reden
  • doordat, omdat, daarom, want, namelijk
 2. opsomming
  • ten eerste, ten tweede, om te beginnen, daarnaast, dan, en verder, ook, bovendien, ten slotte
 3. tijd
  • nadat, terwijl, toen, voordat, totdat, wanneer, daarna, eerst, intussen, zojuist
 4. tegenstelling
  • maar, echter, daarentegen, in tegenstelling tot, hoewel, weliswaar, ondanks
 5. toelichting
  • op deze manier, dat betekent, dat houdt in
 6. doel en middel
  • met als doel, om, waarmee, met behulp van, door middel van, via
 7. voorbeeld
  • zoals, bijvoorbeeld
 8. voorwaarde
  • als, mits, wanneer, tenzij (behalve als), gesteld dat
 9. samenvatting
  • kortom, samengevat, zoals gezegd, al met al
 10. conclusie
  • dus, concluderend, de conclusie is, hieruit blijkt

Zakelijk schrijven oefenen

Je moet voor je werk veel schrijven en je wilt daarin geen fouten maken. Maar hoe formuleer je een zin kort en krachtig en toch klantvriendelijk? En hoe bouw je een goede tekst op? Met de online cursus Zakelijk schrijven oefenen kun je hiermee zelfstandig aan de slag.