Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Zakelijke brief

Een zakelijk brief schrijf je met een vaste indeling: aanhef, inleiding, kern, slotalinea en afsluiting. Het is belangrijk dat je boodschap helder is. Denk dus na over wie de ontvanger is en over wat je wilt bereiken voordat je gaat schrijven. Vroeger moest je een zakelijke brief schrijven in formele taal. Dat is niet meer zo: schrijven in verzorgde spreektaal heeft nu de voorkeur. Probeer het schrijven van oubollige standaardzinnen en clichés dan ook te vermijden.

Aanhef

Hoe spreek je iemand aan in een zakelijke brief? In een formele, zakelijke brief gebruik je Geachte meneer of mevrouw en dan de achternaam, bijvoorbeeld Geachte meneer Bakker. In een brief die wat informeler is, schrijf je Beste + voornaam, zoals in Beste Francien. Kijk voor meer voorbeelden bij aanhef en afsluiting

Inleiding

De eerste alinea is belangrijk omdat de lezer vaak op basis hiervan bepaalt of de brief interessant is. Een goede openingsalinea geeft helderheid over je doel en de inhoud van je brief.

Kern

In de kern van je brief staat de essentie van je brief. De kern kan bestaan uit een of meer alinea's. Elke alinea bevat een onderwerp. Het is belangrijk dat je in een alinea niet meerdere onderwerpen behandelt. De kernzin van de alinea zet je meestal aan het begin omdat dit gedeelte de meeste aandacht van de lezer krijgt. Kijk hiervoor ook bij het onderdeel alinea.

Slotalinea

In deze alinea kun je aangeven:

  • wat de afspraak is;
  • wat je van de lezer verwacht;
  • wat een volgend contactmoment is;
  • hoe iets verder gaat.

Afsluiting

Je sluit af met Hoogachtend, of Met vriendelijke groet. Dit hangt ook af van de aanhef die je hebt gekozen. Als je bent begonnen met Geachte, dan is Hoogachtend een goede afsluiting. Als je bent begonnen met Beste, dan is Met vriendelijke groet een goede afsluiting.

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV