Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Alinea

Wat is een alinea?

Een alinea is een stukje tekst waarin je een onderwerp behandelt. Een tekst bestaat meestal uit drie of meer alinea’s. Hieronder vind je de gebruikelijke indeling:

  • inleiding
  • kern
  • slot

De alinea’s worden gescheiden door een witregel. Als je een tekst indeelt in alinea’s, leest een tekst veel prettiger. Hieronder zie je het verschil tussen een tekst met en zonder alinea’s. Wil je informatie over de kernzin van een alinea? Kijk dan bij kernzin.

Voorbeeld tekst zonder alinea's

Ook dit jaar willen wij op de eerste en derde zaterdag in juli een zomermarkt organiseren. Wij vragen u daarom weer om toestemming deze zomermarkt te houden. Het is de bedoeling dat iedere winkelier voor zijn winkel een kraampje beheert. Ook wordt er een aantal kraampjes beschikbaar gesteld aan standwerkers die allerlei ambachten laten zien. We huren een plaatselijk schoonmaakbedrijf in dat na afloop de straten en het plein schoonmaakt.

En dezelfde tekst met alinea's

Ook dit jaar willen wij op de eerste en derde zaterdag in juli een zomermarkt organiseren. Wij vragen u daarom weer om toestemming deze zomermarkt te houden.

Het is de bedoeling dat iedere winkelier voor zijn winkel een kraampje beheert. Ook wordt er een aantal kraampjes beschikbaar gesteld aan standwerkers die allerlei ambachten laten zien.

We huren een plaatselijk schoonmaakbedrijf in dat na afloop de straten en het plein schoonmaakt.

Wil je weten welke signaalwoorden je kunt gebruiken bij de indeling van een tekst in alinea’s? kijk dan bij signaalwoorden.