Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Alinea

Een alinea is een stukje tekst van een of meer regels waarin je een onderwerp behandelt. Het is een onderdeel van een grotere tekst. Alinea's worden gescheiden door een witregel. Als je een tekst indeelt in alinea's, leest een tekst veel prettiger. Vaak verdeel je een tekst in drie alinea's. De gebruikelijke indeling is dan: inleiding, kern, slot.

Kernzin

De kernzin van de alinea is het deel waar de belangrijkste informatie in staat. De kern van je boodschap. Je zet de kernzin meestal aan het begin van een alinea omdat het daar de meeste aandacht van de lezer krijgt. Hier lees je meer over de kernzin.

Signaalwoorden

Je kunt alinea's verbinden met signaalwoorden. Signaalwoorden zijn bijvoorbeeld, op deze manier, weliswaar, hoewel. Hiermee maak je een verband tussen alinea's, waardoor de tekst makkelijker te lezen wordt. Hier lees je meer over signaalwoorden.

Voorbeeld tekst met alinea's

Hieronder zie je een tekst die verdeeld is in alinea’s. De signaalwoorden die een verband aangeven tussen de zinnen en de alinea’s zijn onderstreept.

De ervaring leert dat de meeste mensen hun vakantie in de periode van half juli tot half augustus opnemen. Ons bedrijf is gedurende die periode dan ook gesloten.

Omdat we onze klanten een goede service willen verlenen, hebben wij besloten dat wij vanaf nu ook tijdens deze periode open zijn. Dat betekent dat er in die periode altijd twee mensen in ons bedrijf aanwezig moeten zijn.

Wij verzoeken je daarom je vakantie in een andere periode op te nemen, zodat je in ieder geval van half juli tot half augustus aanwezig bent.

Download het gratis E-book

download het gratis e-book
Schrijf je veel teksten voor je werk en twijfel je af en toe aan de formulering van een zin? Download dan het gratis E-book Actief Formuleren.

Download

Download het E-book Actief schrijven

© 2024 BRAINT ACADEMY BV