Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Lidwoord, de of het?

Wanneer schrijf je het lidwoord de?

voor een meervoud

 • de appels, de jassen

voor een beroep

 • de bakker, de schilder

voor groenten, fruit, bomen en planten

 • de bloemkool, de citroen, de eik

voor namen van bergen en rivieren

 • de Etna, de Maas

voor vrouwelijke woorden: deze eindigen op -ing, -ie,- ij, -heid, -teit,-a, -nis, -st, -schap, -de, -te

 • de samenleving, de spatie, de vrijheid, de kwaliteit, de agenda, de kennis, de winst

Wanneer schrijf je het lidwoord het?

voor een verkleinwoord

 • het kindje

voor woorden met twee lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, ont-

 • het begrip, het gedrag, het verlies, het ontzag

voor namen van talen

 • het Russisch

voor namen van metalen

 • het ijzer, het koper

voor woorden die eindigen op -isme, -ment

 • het Boeddhisme, het moment

voor zelfstandige naamwoorden die afgeleid zijn van een werkwoord

 • het slapen

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten