Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Nieuws

Scholingscontract met UWV

Braint Academy heeft sinds 1 september jl. een contract met het UWV. Dit betekent dat onze online taalcursussen met begeleiding van een taalcoach, nu ook in het scholingsaanbod van het UWV staan. Heb je een uitkering of volg je een re-integratietraject via het UWV? Dan kun je gebruik maken van je scholingsbudget als je je schrijfvaardigheid Nederlands of Engels wilt verbeteren.

Het gaat om de volgende cursussen:

 • Foutloos schrijven voor je werk
  meer info
 • Heldere zakelijke teksten schrijven
  meer info
 • Foutloos Engels schrijven voor je werk
  meer info
 • Heldere zakelijke Engelse teksten schrijven
  meer info

Contact

Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum

T: 085 401 81 36
E: info@braint.nl

Kvk inschrijving: 37074615


Braint Academy bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Braint Academy voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.


Braint Academy is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat onze cursussen zijn vrijgesteld van btw.

Crkbo


"Braint" is een wettig gedeponeerd merk in de Benelux onder nummer: 1177933.

Braint Academy bezit het NRTO-keurmerk
NRTO