Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Tegenwoordige tijd

Hieronder vind je de regels van de tegenwoordige tijd.

Zoek altijd eerst de stam van het werkwoord, bijvoorbeeld:

lopen(ik) loop
vinden(ik) vind

Daarna zoek je het onderwerp.

Als je weet wat het onderwerp is, weet je of je alleen de stam moet schrijven of stam + t, bijvoorbeeld:


ikloop
jijloopt
hij/zijloopt
hetloopt

ikvind
jijvindt
hij/zijvindt
hetvindt

Bij meervoud schrijf je gewoon het hele werkwoord.


wijlopen
jullielopen
zijlopen

wijvinden
jullievinden
zijvinden

Let op: als je (jij) achter de stam staat, schrijf je alleen de stam:
loop jij  vind jij?

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten