Braint Academy - cursussen zakelijk schrijven menu

Tegenwoordige tijd

Je spelt de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd met alleen de stam van het werkwoord, de stam + t of het hele werkwoord. Meestal kun je goed horen wat je moet schrijven. Alleen als de stam op een d eindigt, moet je goed opletten, bijvoorbeeld met vinden. Als het onderwerp hij is, schrijf je stam + t = vind + t = Hij vindt iets.

tegenwoordige tijd d of t?

Stappenplan tegenwoordige tijd

Je kunt de juiste spelling bepalen met dit stappenplan:

  1. Zoek eerst de persoonsvorm in de zin.
  2. Kijk dan wat de stam van dit werkwoord is.
  3. Daarna zoek je het onderwerp.
  4. Dan bepaal je of je alleen de stam of stam + t schrijft.

Als het onderwerp in het meervoud staat, schrijf je het hele werkwoord.

Schema tegenwoordige tijd

Hieronder zie je een schema waarin je ziet hoe je een werkwoord in de tegenwoordige tijd kunt vervoegen. Kijk bijvoorbeeld naar de werkwoorden lopen en vinden.


OnderwerpVormSpelling
ikstamik loop
*jij/ustam + tjij loopt
hij/zij/hetstam + tzij loopt
wijhele werkwoordwij lopen
julliehele werkwoordjullie lopen
zijhele werkwoordzij lopen

OnderwerpVormSpelling
ikstamik vind
*jij/ustam + tjij vindt
hij/zij/hetstam + tzij vindt
wijhele werkwoordwij vinden
julliehele werkwoordjullie vinden
zijhele werkwoordzij vinden

*Let op: als je (jij) achter de persoonsvorm staat, schrijf je alleen de stam: loop je?, vind je?

Samengestelde zinnen

Hieronder zie je een samengestelde zin. Elke zin heeft een persoonsvorm. Deze zijn onderstreept.

  • Het kamerlid vindt dat de minister zijn vragen onvoldoende beantwoord.

Bij de laatste persoonsvorm hebben we de neiging om een d te schrijven, omdat het het laatste woord van de zin is. Als je het voegwoord (dat) weghaalt en de zinnen apart bekijkt, zie je echter dit:

  • Het kamerlid vindt.
  • De minister beantwoord zijn vragen onvoldoende.

Het onderwerp is De minister. Je schrijft dus stam + t: beantwoordt.

De persoonsvorm in de verleden tijd

De regels hierboven gelden voor de tegenwoordige tijd. Hoe spel je de persoonsvorm in de verleden tijd?

€ 1.000,- subsidie op cursussen zakelijk schrijven met STAP Ontdek hoe het werkt

© 2023 BRAINT