Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Kofschip

Hoe gebruik je 't kofschip?

‘t Kofschip is een ezelsbruggetje. Je kunt dit gebruiken als je wilt weten of de persoonsvorm in de verleden tijd eindigt op te of de. (nu ook wel taxikofschip genoemd, omdat de x meedoet). Staat de laatste letter van de stam niet in taxikofschip? (a, o en i doen niet mee), dan komt er de achter de stam. Staat deze wel in taxikofschip? Dan schrijf je te.

Voorbeelden

Hieronder vind je een paar voorbeelden van werkwoorden die zijn vervoegd in de verleden tijd en in de voltooide tijd. Ook hier kun je dit ezelsbruggetje gebruiken om te bepalen of het voltooid deelwoord eindigt op een d of een t.


stamverleden tijdvoltooide tijd
krabbenkrabkrabdegekrabd
bouwenbouwbouwdegebouwd
pakkenpakpaktegepakt
relaxenrelaxrelaxtegerelaxt

Werkwoorden met een z en v

Let op werkwoorden waarvan de stam eindigt op een z of een v. Hier schrijf je stam + de.


stamverleden tijdvoltooide tijd
vervenverfverfdegeverfd
hozenhooshoosdegehoosd