Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Braint Taalgids   Braint Taalgids

Woordvolgorde 2

De volgorde van zinnen hangt af van het verbindingswoord. Soms kun je de volgorde van zinnen veranderen.

  • Hij leest een boek en zijn broer kijkt televisie.
  • Zijn broer kijkt televisie en hij leest een boek.

Soms kun je de volgorde van zinnen veranderen, maar verwisselen persoonsvorm en onderwerp van plaats als de hoofdzin als tweede zin komt.

  • Ze gaat naar het feest hoewel ze niet uitgenodigd is.
  • Hoewel ze niet uitgenodigd is, gaat ze naar het feest.

Soms kun je de volgorde niet veranderen.

  • Hij werkt in de tuin, want het is lente.

In de bijzin zet je het werkwoord aan het eind van de zin. Als er ook een hulpwerkwoord is, zet je dit voor het voltooid deelwoord of infinitief.

  • Hij zegt dat hij zijn buurman goed kent.
  • Hij zegt dat hij zijn buurman goed heeft gekend.
  • Hij zegt dat hij goed kan voetballen.

De hulpwerkwoorden hebben, zijn en worden mag je ook achter het voltooid deelwoord zetten.

  • Hij zegt dat hij zijn buurman goed gekend heeft.

Correct Nederlands

online cursus

Meer weten

Zakelijk Nederlands

online cursus

Meer weten

English Spelling & Grammar

online cursus

Meer weten

Zakelijk Engels

online cursus

Meer weten