Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Puntkomma

Met een puntkomma verbind je twee zinnen met elkaar. Je laat hiermee het verband tussen de twee zinnen zien. Vaak kun je dit leesteken vervangen door de voegwoorden en, maar en of. Je kunt de puntkomma ook gebruiken in een opsomming.

Hoe gebruik je een puntkomma?

Voorbeeld puntkomma

Hieronder vind je een voorbeeld van een zin met een puntkomma. In plaats van de puntkomma kun je hier ook maar gebruiken.

  • Op 12 maart jl. zijn ze getrouwd; ze gaan nu pas op huwelijksreis.

Puntkomma in een opsomming

In een opsomming die bestaat uit delen van zinnen, begin je de onderdelen met een kleine letter en sluit je af met een puntkomma. Het laatste deel sluit je af met een punt. Hieronder zie je een voorbeeld.

De taken van de medewerkster zijn:

  • het beheren en bewaken van de agenda;
  • het zelfstandig voeren van de correspondentie;
  • het administratief en organisatorisch voorbereiden van vergaderingen.

Een ander leesteken waarmee je delen van zinnen verbindt, is de dubbele punt. Hoe gebruik je een dubbele punt?

Vind je het schrijven van zakelijke teksten lastig?   Kijk bij onze cursussen. Naar het overzicht

© 2024 BRAINT ACADEMY B.V.