Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Aanhalingstekens

Hoe gebruik je aanhalingstekens?

Er zijn 3 manieren om aanhalingstekens te gebruiken:

  1. Als je iemand letterlijk citeert.
  2. Als je een omschrijving geeft van de betekenis van een woord.
  3. Bij ironie of een zelfbedacht woord

Hieronder zie van elke manier een voorbeeld.

  • De voorzitter zegt: 'Ik schors de vergadering.'
  • Het woord factuur betekent 'rekening'.
  • De teamleider heeft een discussie met de 'ongehoorzame' medewerker.

Enkele of dubbele aanhalingstekens?

Je kunt zowel enkele als dubbele aanhalingstekens gebruiken. Er zijn daar geen vaste regels voor. Wel hebben enkele aanhalingstekens de voorkeur.


In welke zin zijn de aanhalingstekens fout?

  1. De heer Van Kampen 'voorzitter van de schaatsvereniging' heeft gisteren een verklaring afgelegd.
  2. 'Dat ga ik niet doen!', riep de stagiaire.
  3. Heb jij 'Het bittere kruid' van Marga Minco vroeger ook gelezen?
Wil je weten wat het goede antwoord is?