Braint Taalgids menu

Punt

Een punt is een leesteken waarmee je het einde van een zin aangeeft. Je gebruikt een punt ook in afkortingen. Als de zin eindigt met een afkorting is de punt achter de afkorting ook de punt achter de zin. In getallen gebruik je een punt om duizendtallen aan te geven. Als je een Nederlandse e-mail, brief of andere tekst schrijft, plaats je tussen de uren en de minuten een punt. Hieronder zie je van elk onderdeel een voorbeeld.

Voorbeelden

 1. einde van een zin
  • Ik ben gisteren naar die tentoonstelling geweest.
 2. afkortingen
  • o.a.onder andere (onder andere)
  • jl. (jongstleden)
  • Ik heb dat gelezen in de krant van 8 maart jl.
 3. getallen
  • 10.000
  • 2.446.808
 4. tijdsaanduidingen
  • 9.30 uur
  • 13.00 uur