Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Komma

Wanneer gebruik je een komma?

Een komma gebruik je om een korte pauze in de zin aan te geven. Je plaatst een komma op de plaats waar je bij het hardop lezen een duidelijke pauze hoort. Ook de toonhoogte waarmee de zin wordt uitgesproken, verandert op de plaats van de komma vaak een beetje. Er zijn niet echt vaste regels te geven over het gebruik van de komma. Wel zijn er een paar situaties waar je altijd een komma plaatst.

Komma regels

Hieronder vind je een paar regels voor het gebruik van de komma in een zin. Je plaatst een of meer komma’s:

 1. in een opsomming
  • Ik vind mijn buurman lui, irritant, achterdochtig en dom.
 2. voor en achter een bijstelling
  • We zagen Pieter, de meest geliefde schoonzoon van mijn moeder, in de auto stappen.
 3. voor of achter een aangesproken persoon
  • Jaap, wil je morgen die presentatie houden?
 4. tussen twee werkwoorden in verschillende zinnen
  • Toen we bij het strandpaviljoen aankwamen, begon het hard te regenen.
 5. tussen twee of meer bijvoeglijke naamwoorden
  • Mijn tante arriveerde op een kille, natte en stormachtige dag.
 6. voor en na een uitbreidende bijzin (= een bijzin die je ook kunt weggelaten)
  • Napoleon, die de veldtocht naar Rusland overleefde, stierf op Sint-Helena.
 7. voor voegwoorden als want, omdat, maar, zodat, hoewel en terwijl (in langere zinnen)
  • Ik kan helaas nog geen antwoord geven op uw vraag, want ik heb zelf nog geen informatie gekregen.
 8. na de aanhef boven een brief
  • Beste mevrouw Gerritsen,
 9. na de afsluiter onder een brief
  • Met vriendelijke groeten,
 10. tussen de plaatsnaam en de datum boven een brief
  • Dordrecht, 3 april 2019
 11. voor of na een tussenwerpsel
  • Hé, wil je daar niet aankomen!
  • Ze is haar belofte niet nagekomen, helaas.

Leestekens oefenen

Wil je het gebruik van leestekens oefenen? De zelfstudiecursus Spelling en Grammatica bestaat uit 5800 oefenzinnen spelling, grammatica, leestekens en stijl. Je krijgt er een gratis E-book bij waarin de regels nog eens op een rijtje worden gezet.