Braint Academy - zakelijk schrijven voor je werk menu

Komma

Je gebruikt een komma om een korte pauze in de zin aan te geven. Het is een leesteken dat je plaatst op de plek waar je bij het hardop lezen een duidelijke pauze hoort. Ook de toonhoogte waarop je de zin uitspreekt, verandert op de plaats van de komma vaak een beetje.

Hoe gebruik je een komma?

Voorbeelden komma

Er zijn drie manieren om een komma in een zin te gebruiken.

 • in een opsomming
 • tussen twee bijvoeglijke naamwoorden
 • achter een aangesproken persoon
 • Ik vind mijn buurman lui, irritant, achterdochtig en dom.
 • Mijn tante arriveerde op een kille, natte en stormachtige dag.
 • Jaap, wil je morgen die presentatie houden?

Komma tussen twee zinnen

Je zet een komma voor voegwoorden als want, omdat, maar, zodat, hoewel en terwijl.

 • Ik kan helaas nog geen antwoord geven op uw vraag, want ik heb zelf nog geen informatie gekregen.

En tussen twee werkwoorden als die in verschillende zinnen staan.

 • Toen we bij het strandpaviljoen aankwamen, begon het hard te regenen.

Verder gebruik je een komma voor en achter een bijstelling en voor en na een uitbreidende bijzin. Dit is een bijzin die je ook kunt weglaten.

 • We zagen Pieter, de meest geliefde schoonzoon van mijn moeder, in de auto stappen.
 • Napoleon, die de veldtocht naar Rusland overleefde, stierf op Sint-Helena.

Komma in een brief of e-mail

In een brief of e-mail gebruik je een komma op de volgende manieren:

 • na de aanhef
 • na de afsluiter
 • Beste mevrouw Gerritsen,
 • Met vriendelijke groeten,

Op de volgende bladzijde lees je alles over de punt. Hoe gebruik je een punt?

Wat is jouw taalniveau?   Maak de gratis taaltoets en ontvang direct feedback. Naar de taaltoets

© 2024 BRAINT ACADEMY BV