Braint Taalgids menu

Komma

Een komma gebruik je om een korte pauze in de zin aan te geven. Het is een leesteken dat je plaatst op de plek waar je bij het hardop lezen een duidelijke pauze hoort. Ook de toonhoogte waarop je de zin uitspreekt, verandert op de plaats van de komma vaak een beetje. Hieronder zie je een paar regels met voorbeelden.

5 regels met voorbeelden

Hieronder vind je uitleg over het gebruik van de komma. Daaronder zie je van elke regel ook een voorbeeld. Je gebruikt de komma:

 1. in een opsomming
  • Ik vind mijn buurman lui, irritant, achterdochtig en dom.
 2. achter een aangesproken persoon
  • Jaap, wil je morgen die presentatie houden?
 3. tussen twee werkwoorden in verschillende zinnen
  • Toen we bij het strandpaviljoen aankwamen, begon het hard te regenen.
 4. tussen twee bijvoeglijke naamwoorden
  • Mijn tante arriveerde op een kille, natte en stormachtige dag.
 5. voor voegwoorden als want, omdat, maar, zodat, hoewel en terwijl
  • Ik kan helaas nog geen antwoord geven op uw vraag, want ik heb zelf nog geen informatie gekregen.

Komma in een bijzin

Verder gebruik je een komma voor en achter een bijstelling en voor en na een uitbreidende bijzin. Dit is een bijzin die je ook kunt weglaten. Hieronder zie je een paar voorbeelden.

 • We zagen Pieter, de meest geliefde schoonzoon van mijn moeder, in de auto stappen.
 • Napoleon, die de veldtocht naar Rusland overleefde, stierf op Sint-Helena.

Komma in een brief of e-mail

Je gebruikt een komma in een brief of e-mail op de volgende manieren:

 • na de aanhef boven een brief
 • na de afsluiter onder een brief
 • tussen de plaatsnaam en de datum boven een brief
 • Beste mevrouw Gerritsen,
 • Met vriendelijke groeten,
 • Dordrecht, 3 april 2020