Taal op niveau met e-coaching menu

Braint Taalgids

Spelling, werkwoordspelling, grammatica, stijl, leestekens en zakelijk schrijven

Afkortingen (leestekens)

Hoe maak je afkortingen?

Je maakt meestal een afkorting met een punt, maar niet altijd. In afkortingen die je letter voor letter uitspreekt (initiaalwoorden), plaats je geen punten. Hieronder vind je een paar regels voor het plaatsen van een punt.

Woord

Kort je een woord af, dan plaats je een punt.

  • jl.jongstleden
  • enz.enzovoort
  • nl.namelijk

Woordgroep

Verwijst de afkorting naar meer dan 1 woord (woordgroep), dan plaats je achter elke letter een punt.

  • o.a.onder andere
  • m.a.w.met andere woorden
  • t.g.v.ter gelegenheid van

Uitzondering: aanstaande wordt a.s. en alstublieft wordt a.u.b.

Initiaalwoord

In initiaalwoorden staan meestal geen punten. Initiaalwoorden zijn afkortingen die je letter voor letter uitspreekt. Als het om een eigennaam gaat, schrijf je hoofdletters. Andere schrijf je met kleine letters.

  • KLM, ANWB, NS, VPRO
  • vwo, vmbo, btw, cv

Letterwoord

In letterwoorden staan meestal geen punten. Letterwoorden zijn afkortingen waarbij je de beginletters als één woord uitspreekt. Als het om een eigennaam gaat, schrijf je hoofdletters. Andere letterwoorden schrijf je met kleine letters.

  • VARA, havo, pin